6.10.2020 ZUS

Tarcza 5.0: dalsze zwolnienia ze składek ZUS dla firm


Podpisana przez Prezydenta Tarcza 5.0 uprawnia wybrane branże do ubiegania się o dalsze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Za jaki okres będzie przysługiwało zwolnienie i kogo ono dokładnie dotyczy?

23 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została zatwierdzona przez Prezydenta ustawa zwana Tarczą branżową lub Tarczą 5.0. Skierowana jest ona do firm z branży turystycznej oraz podmiotów z tą branżą nierozerwalnie związanych, np. hoteli, pilotów wycieczek, agentów turystycznych, organizatorów targów, wystaw, kongresów czy przedstawień artystycznych. Tarcza 5.0 ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią koronawirusa.

Jednym z elementów oferowanej pomocy jest możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 r.

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS firmy mogą składać już od 15 października.

Tarcza 5.0 – które firmy mogą skorzystać?

O zwolnienie w ramach Tarczy 5.0 ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • na dzień złożenia wniosku prowadzili działalność oznaczoną kodami: PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z,
  • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z wyżej wymienionej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie przez powyższe podmioty wniosku o zwolnienie z opłacania należnych składek ZUS przed 30 listopada 2020 oraz złożenie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020 r. (jeśli konieczne).

Zwolnienie przysługiwało będzie także przedsiębiorcom, którzy opłacili już składki ZUS za wskazany we wniosku okres.

W ramach Tarczy 5.0 przedsiębiorcy z branży turystycznej będą mogli ubiegać się także o:

  • świadczenie postojowe (dominująca działalność – agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni)
  • dodatkowego świadczenie postojowe (dominująca działalność – transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków).

Zobacz także: Płaca minimalna w 2021 r. wzrośnie

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa