28.05.2020 Prawo pracy

Tarcza 4.0 – odprawy pracownicze na nowych zasadach


Projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0 zakłada obniżenie wysokości odpraw i odszkodowań z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Nowe limity mają dotyczyć pracodawców, którzy na skutek pandemii koronawirusa odnotowali spadek przychodów.

Tarcza 4.0 – niższe oprawy

Projekt nowej ustawy pakietowej – Tarczy Antykryzysowej 4.0 – zakłada ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań pracowniczych z tytułu rozwiązania:

  • stosunku pracy,
  • umowy zlecenia,
  • umowy agencyjnej
  • innej umowy o świadczenie usług.

Jeśli przepisy wejdą w życie odprawy i odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy zostaną ograniczone do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie wynosi ono 2 600 PLN brutto). Maksymalna wysokość odprawy lub odszkodowania wyniesie więc 26 000 PLN brutto.

Wedle obecnie obowiązujących przepisów wysokość odprawy w związku z ustaniem zatrudnienia nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Ograniczenie odpraw i odszkodowań – kogo dotyczy?

Niższy limit wysokości odpraw i odszkodowań będą mogli zastosować pracodawcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19:

  • odnotują spadek obrotów o 25 proc. w ciągu miesiąca lub 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy
  • odnotują znaczny wzrost obciążenia funduszu płac (minimum o 5 proc. w ciągu miesiąca).

Ma to ograniczyć cięcia odpraw jedynie do przypadków, gdy firmy rzeczywiście odczuwają problemy ekonomiczne w związku z pandemią.

Zakaz konkurencji – możliwość jednostronnego wypowiedzenia

Planowane w Tarczy 4.0 zmiany dotyczą także zakazu konkurencji. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie możliwości jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, który obowiązuje po terminie ustania umowy z taką klauzulą.

Zobacz także: Tarcza 3.0 – ważne zmiany w naliczaniu potrąceń z wynagrodzenia

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa