28.05.2020 Wynagrodzenia

Tarcza 3.0 – ważne zmiany w naliczaniu potrąceń z wynagrodzenia


Na mocy przepisów Tarczy 3.0, która obowiązuje od 16 maja 2020 roku, została wprowadzona wyższa kwota wolna od potrąceń z wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie lub których członek rodziny stracił źródło dochodu. Do ustalenia kwoty wolnej od potrąceń niezbędne będzie złożenie przez pracownika oświadczenia.

Nowe przepisy – jak ustalić kwotę potrącenia i kogo ona dotyczy?

Przepis Tarczy Antykryzysowej 3.0 dotyczący wyższych kwot potrąceń z wynagrodzeń pracowników już obowiązuje. Oznacza to, że niniejsze zmiany pracodawcy uwzględnić powinni naliczając płace za maj 2020 r.

Nowa regulacja zakłada, że jeśli z powodu działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżone zostało wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Zgodnie z ustawą przez członka rodziny, rozumie się:

  • małżonka albo rodzica wspólnego dziecka,
  • dziecko w wieku do 25. roku życia (dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka),
  • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wyższe kwoty potrąceń: potrzebne oświadczenia pracowników

Pracodawca w celu naliczenia wynagrodzeń za maj 2020 według nowych zasad, czyli z uwzględnieniem wprowadzonych w ramach Tarczy 3.0 zmian, zobowiązany jest pozyskać od pracowników niezbędne informacje. Ustawodawca nie odniósł się jednak do sposobu w jaki pracodawca ma te dane pozyskać.

Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie pracowników o wprowadzonych zmianach i zebranie oświadczeń dotyczących liczby osób pozostających na utrzymaniu pracowników, którym obniżono wynagrodzenie lub których członek rodziny utracił dochody.

Co powinno zawierać oświadczenie:

  • Informacja o obniżeniu wynagrodzenia,
  • Informacja o utracie dochodu przez członka rodziny pracownika,
  • Lista członków rodziny pracownika pozostających na jego utrzymaniu,
  • Zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących powyższych danych.

Ponadto, ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie RODO pracodawca nie może wymagać od pracownika dostarczenia żadnych innych dokumentów poza wspominanym powyżej oświadczeniem. Kwestie ewentualnego pociągnięcia osoby składającej oświadczenie do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych nie leżą w gestii pracodawców, lecz w gestii organów administracji publicznej.

Zobacz także: Tarcza 4.0 – nowe zasady wykorzystania zaległego urlopu

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa