8.04.2021 Prawo pracy

Szczepienia przeciw COVID-19 – czy pracownikowi przysługuje dzień wolny?


Narodowy Program Szczepień obejmuje coraz większą liczbę osób, a wkrótce w szczepienia włączą się także pracodawcy. Czy pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy na czas wykonania szczepienia i jak rozliczać nieobecność pracownika?

Dzień wolny na szczepienie – decyzja pracodawcy

Coraz więcej pracowników zostaje objętych szczepieniem przeciw COVID-19, a bardzo często termin szczepienia zostaje wyznaczony w godzinach pracy. Obowiązujące przepisy umożliwiają usprawiedliwianie nieobecności oraz zwolnienie pracowników od pracy w celu przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy oraz chorób wenerycznych.

Szczepienia przeciw COVID-19 są jednak dobrowolne, co oznacza, że pracodawca może, ale nie musi udzielić pracownikowi usprawiedliwionego zwolnienia od pracy na czas szczepienia, obowiązuje w tym przypadku bowiem tzw. zasada dobrowolności.

Zwolnienie od pracy pracownika na czas jego szczepienia przeciw COVID-19 zależy więc od dobrej woli pracodawcy.

Pracownikowi, któremu pracodawca nie udzieli zwolnienia od pracy, pozostają jeszcze inne opcje, a mianowicie:

  • wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o zwolnienie w celu załatwienia osobistych spraw (tzw. wyjście prywatne) z opcją odpracowania lub bez niej,
  • wystąpienie z wnioskiem o urlop wypoczynkowy lub urlop na żądanie.

W obu przypadkach wymagana jest zgoda pracodawcy.

Zwolnienie od pracy na czas szczepienia – jak rozliczać nieobecność pracownika?

Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy (art. 80 i art. 172) oraz postanowienia rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy z 29.05.1996 r. oraz z 8.01.1997 r.

Zgodnie z przepisami pracodawca może w następujący sposób rozliczyć nieobecność pracownika z powodu szczepienia przeciw COVID-19:

  • udzielenie pracownikowi odpłatnego dobrowolnego zwolnienia od pracy – rozliczenie analogicznie do reguł obowiązujących dla wynagrodzenia urlopowego lub wypłata wynagrodzenia bez dodatkowych przeliczeń,
  • udzielenie urlopu wypoczynkowego – kwota wynagrodzenia urlopowego stanowi wynik mnożenia stawki godzinowej pracy przez liczbę godzin urlopu,
  • udzielenie pracownikowi nieodpłatnego dobrowolnego zwolnienia od pracy – od wynagrodzenia za dany miesiąc należy odjąć stawkę godzinową pomnożoną przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodu szczepienia,
  • udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia osobistych spraw z opcją odpracowania w tym samym miesiącu – nie dokonuje się żadnych dodatkowych przeliczeń, a pracownik odpracowuje godziny wolne w miesiącu, w którym mu ich udzielono,
  • udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia osobistych spraw z opcją odpracowania w innym miesiącu – w miesiącu, w którym wystąpiła absencja, wynagrodzenie będzie odpowiednio niższe o godziny do odpracowania, a w miesiącu, w którym wolne na szczepienie będzie odpracowywane, wynagrodzenie będzie odpowiednio wyższe o te godziny pomnożone przez stawkę godzinową.

Zobacz także: Kontrole zwolnień lekarskich w czasie pandemii

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa