21.03.2022 Prawo pracy

Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia od 2023 r.


W I kwartale 2023 r. Rząd zamierza wprowadzić obowiązek objęcia wszystkich umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne. Co to oznacza dla pracodawców i zleceniobiorców?

Umowy zlecenia z pełną składką ZUS

Objęcie wszystkich umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów, to część Krajowego Programu Reform 2022/2023. Celem tych zmian ma być zwiększenie ochrony socjalnej zleceniobiorców, uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz zwiększenie przyszłych świadczeń długoterminowych.

Wejście w życie przepisów wprowadzających pełną składkę ZUS od wszystkich umów zlecenia, niezależnie od przychodów, zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Jakie konsekwencje dla pracodawców i zleceniobiorców będzie miała ta reforma?

Ozusowanie wszystkich umów zlecenia – konsekwencje

Objęcie wszystkich umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne planowane na I kwartał 2023 r. może mieć poważne skutki i zmieni oblicze polskiego rynku zatrudnienia. Wdrożenie reformy zakładającej obowiązkowe składki ZUS od wszystkich umów zlecenia może oznaczać przykre konsekwencje:

  • obniżenie wynagrodzenia netto zleceniobiorcy,
  • zwiększenie kosztów pracy po stronie zleceniodawcy,
  • zmniejszenie opłacalności umów zlecenia,
  • zniesienie dobrowolnego oskładkowania drugiej i kolejnych umów zlecenia,
  • możliwość zwiększenia tzw. szarej strefy zatrudnienia,
  • zastępowanie umów zlecenia innymi formami zatrudnienia.

Tymczasem, aby przepisy o pełnym ozusowaniu wszystkich umów zlecenia mogły wejść w życie na już początku 2023 r, Krajowy Program Reform musi zostać najpierw przyjęty przez rząd, a następnie do końca kwietnia przesłany do Brukseli.

Propozycja objęcia wszystkich umów zlecenia obowiązkowymi składkami ZUS po raz pierwszy pojawiła się w 2019 r. w ramach projektu ustawy zakładającej zniesienie limitu 30-krotności składek na ubezpieczenie społeczne. Pomysł powrócił w 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz także: Nowelizacja Polskiego Ładu – PIT-2 także w trakcie roku

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa