25.11.2021 Podatki

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku


Już wiadomo, ile wyniosą składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców w 2022 roku. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wysokość kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obwiązującej w przyszłym roku.

Wysokość składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców ustalana jest w odniesieniu do wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w danym roku. Ważna jest też kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Obie te wartości zostały podane do publicznej wiadomości w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wydanym 4 listopada 2021 roku.

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 wyniesie 177 660 zł.

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku to 5922 zł.

Czytaj także: Płaca minimalna w 2022 roku wzrośnie o 210 złotych

Składki ZUS – ile zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

Zgodnie z powyższym, miesięczne składki ZUS w 2022 roku dla przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji w tym zakresie wyniosą łącznie 1211,28 zł, a poszczególne składki będą kształtować się następująco:

 • składka emerytalna 693,58 zł,
 • składka rentowa 284,26 zł,
 • składka chorobowa 87,05 zł,
 • składka wypadkowa 59,34 zł,
 • składka na Fundusz Pracy 87,05 zł.

W przypadku przedsiębiorców objętych preferencjami uprawniającymi do obniżenia składek przez pierwszy rok działalności, łączna wartość miesięcznych składek ZUS (bez składki na Fundusz Pracy w wysokości 22,12 zł, której zazwyczaj nowi przedsiębiorcy nie opłacają) wyniesie 285,71 zł, a poszczególne składki wyniosą:

 • składka emerytalna 176,27 zł,
 • składka rentowa 72,24 zł,
 • składka chorobowa 22,12 zł,
 • składka wypadkowa 15,08 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r wyniesie natomiast:

 • dla przedsiębiorców nieobjętych obniżką składek ZUS – nie mniej niż 3553,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego),
 • dla przedsiębiorców uprawnionych do obniżenia składek – 903,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2022).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2022

Od 1 stycznia zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej ulegną diametralnej zmianie, a wszystko za sprawą wejścia w życie Polskiego Ładu, czyli pakietu ustaw podatkowych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zależna będzie nie tylko od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania (ryczałt lub podatek liniowy), ale również od osiąganego dochodu.

Terminy płatności składki zdrowotnej też się zmienią, składka zdrowotna będzie liczona od dochodu i płatna najpóźniej do 20 dnia danego miesiąca.

Dowiedz się więcej: Polski Ład: Składka zdrowotna zależna od formy opodatkowania
Czytaj także: Zmiany w zasiłkach od stycznia 2022 roku

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa