28.07.2021 Podatki

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie – projekt przepisów


W opublikowanym projekcie pakietu podatkowego Nowego Ładu znalazły się zapowiadane wcześniej zmiany dotyczące sposobu rozliczania i naliczania składki zdrowotnej. Nowe przepisy mają wejść w życie od 2022 roku.

Rząd przedstawił pierwszy projekt ustawy wdrażającej rozwiązania Nowego Polskiego Ładu, czyli programu społeczno-gospodarczego na okres post-Covidowy. Jedną ze zmian jest reforma składki zdrowotnej, a konkretniej nowy sposób naliczania i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, który w największym stopniu dotknie osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jaka składka zdrowotna w Polskim Nowym Ładzie?

O planowanych zmianach w sposobie naliczania składki zdrowotnej rząd informował już w połowie maja – czytaj Nowy Ład – planowane zmiany składki zdrowotnej, natomiast 26 lipca informacje te znalazły swoje potwierdzenie w pierwszym projekcie ustawy Nowego Polskiego Ładu skierowanym do konsultacji społecznych.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie – kluczowe zmiany:

  • Ujednolicona liniowa stawka 9 proc. liczona od dochodu dla wszystkich, z wyjątkiem:
    • przedsiębiorców rozliczających się w sposób liniowy stawką 19 proc. i wykazujących w roku podatkowym dochody niższe niż minimalne wynagrodzenie, dla których składka minimalna będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku (w przypadku dochodów wyższych niż minimalne wynagrodzenie liczona od całego dochodu),
    •  ryczałtowców, którzy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanej przy opodatkowaniu ich przychodów,
    • osób rozliczających się kartą podatkową, które zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
  • Brak możliwości odliczenia składki od podatku dla wszystkich bez wyjątku od 2022 r. (obecnie możliwość odliczenia od podatku części składki zdrowotnej – 7,75% podstawy jej wymiaru).

Zmiany w sposobie naliczania i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Zobacz także: ZUS masowo kontroluje zwolnienia lekarskie

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa