25.02.2021 Prawo pracy

Składka wypadkowa 2021


1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nowy okres składkowy ubezpieczenia wypadkowego. Ile wyniosą stopy procentowe składek i dla których branż ulegają zmianie?

Nowy okres składkowy ubezpieczenia wypadkowego rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 i potrwa do 31 marca 2022 r. W tym czasie część pracodawców będzie musiała liczyć się z podwyżką składek, cześć zaś skorzysta na niższych stopach procentowych. Wysokość składek dla 41 grup działalności pozostanie bez zmian.

W nowym okresie składkowym najniższa stopa procentowa wyniesie 0,67%, najwyższa 3,33%.

Bez zmian dla firm do 9 pracowników

Od kwietnia nie zmienią się zasady określania składki wypadkowej dla pracodawców zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych miesięcznie i jednocześnie niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Dla tych przedsiębiorców stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 kwietnia 2021 r. będzie wynosiła – jak dotychczas – 1,67%.

Dla których firm wyższe składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Według projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przedsiębiorcy z 8 grup PKD odprowadzą w nowym okresie rozliczeniowym wyższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Podwyżka obejmie płatników zgłaszających miesięcznie przynajmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie byli zobowiązani do przekazania do informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe i którzy prowadzą działalność w zakresie:

  • rybactwa, wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu), produkcji wyrobów tekstylnych, produkcja mebli, transportu lotniczego, działalności pocztowej i kurierskiej, działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie, produkcji napojów i produkcji wyrobów tytoniowych.

Niższe składki na ubezpieczenie wypadkowe – jakie branże?

Zmiana przepisów dla 16 grup PKD oznaczać będzie niższe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Obniżka obejmie, jak wyżej płatników, którzy zgłaszają więcej niż 9 ubezpieczonych, a co ważniejsze prowadzą działalność w zakresie:

  • leśnictwa i pozyskiwania drewna, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwa rud metali, pozostałego górnictwa i wydobycia, produkcji odzieży, produkcji papieru i wyrobów z papieru, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, produkcji metali, działalności związanej z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami, robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, robót budowlanych specjalistycznych, transportu wodnego oraz wynajmu i dzierżawy.

Wyliczanie składki ubezpieczenia wypadkowego

Firmom, które za ostatnie 3 lata kalendarzowe złożyły do ZUS formularz ZUS IWA, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy wysokość składki wypadkowej. Taka informacja trafi do przedsiębiorców do 20 kwietnia 2021 roku. Można będzie ją znaleźć także na platformie PUE ZUS.

Płatnicy składek, którzy nie byli zobowiązani do przekazania do informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe samodzielnie, według tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zobacz także: Składka zdrowotna w 2021 roku

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa