23.05.2024 Prawo pracy

Rząd wesprze firmy zatrudniające seniorów. Nowy pakiet rozwiązań


MRPiPS przedstawiło projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Celem jest m.in. aktywizacja zawodowa seniorów poprzez wsparcie zatrudniających ich przedsiębiorców. Projekt przewiduje także wprowadzenie zmian w działaniach publicznych służb zatrudnienia.

Zatrudnianie seniora – dofinansowanie dla firm do 50% minimalnej płacy

Rynek pracy stale ewoluuje wymuszając zmiany i opracowywanie nowych regulacji. Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia ma wypełnić założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) poprzez wprowadzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób poszukujących pracy, bezrobotnych oraz przedsiębiorców. Jedną z propozycji jest wsparcie przedsiębiorcy w zatrudnieniu seniorów.

Nowy program aktywizacji zawodowej seniorów obejmie dofinansowanie:

  • dla firm zatrudniających seniorów – osób w wieku 60+ (60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny),
  • w wysokości maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wypłacane przez 2 lata, a po zakończeniu tego okresu pracodawca zobowiązany będzie do dalszego zatrudnienia seniora przez kolejne 12 miesięcy.

Celem programu jest zwiększenie udziału osób starszych na rynku pracy. Dofinansowanie ma przede wszystkim zachęcić firmy do zatrudniania seniorów, a sam program wydaje się korzystny zarówno dla seniorów, którzy zyskają nową szansę na pracę, jak i dla firm, które skorzystają z ich wiedzy i wieloletniego doświadczenia zawodowego.

Nowe regulacje dostosują rynek pracy do obecnych potrzeb

Omawiany projekt stanowi realizację części kamienia milowego reformy Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy. Zatem, oprócz rozwiązań mających na celu aktywizację zawodową seniorów, w projekcie znalazły się również inne planowane zmiany, w tym m.in.:

  • Wsparcie pracodawców obejmujące zmniejszenie biurokracji i obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorców,
  • Zwiększenie mobilności osób szukających pracy poprzez zniesienie powiązania osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania,
  • Skrócenie czasu poszukiwania pracy poprzez pomoc rodzinom, osobom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osobom opiekującym się osobami zależnymi (dzieci, starsi rodzice, chorzy itp.) w znalezieniu zatrudnienia,
  • Unowocześnienie i zautomatyzowanie usług urzędów pracy,
  • Zwiększenie dostępu do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dla osób prowadzących firmy jednoosobowe oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • Uelastycznienie gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

Projektowane rozwiązania mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w III kwartale 2024 r. Organem odpowiedzialnym za projekt jest MRPiPS.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa