16.06.2020 PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe – aktualne terminy dla pracodawców


Tarcza Antykryzysowa wprowadzająca szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniła terminy wdrożenia II fazy PPK.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r. ze względu na pandemię koronawirusa zyskali znacznie więcej czasu na zawarcie wymaganych umów dotyczących PPK, a II faza wdrożenia programu została połączona z etapem III.

Podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników na podpisanie umowy o zarządzanie PPK mają więc czas najpóźniej do 27 października 2020 r., a na zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 listopada br. Pozostałe fazy wdrażania PPK nie uległy zmianie.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące terminy wdrożenia PPK (zmienione terminy zaznaczono w tabeli kolorem czerwonym)

Podmioty zatrudniające Data stosowania przepisów ustawy Terminy zawarcia umów
co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. od 1 stycznia 2020 r. umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r. umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.
co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 lipca 2020 r umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r., umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.
pozostałe podmioty zatrudniające od 1 stycznia 2021 r umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.
jednostki sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2021 r. umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r. umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Zobacz także: Tarcza Antykryzysowa a finansowanie wpłat do PPK

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa