18.06.2019 PPK

PPK: Zniesienie limitu 30-krotności


Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych jeszcze nie zdążyła wejść w życie, a 10 czerwca w dzienniku ustaw już została opublikowana jej nowelizacja. Jakie zmiany dla pracodawców wprowadzają nowe zapisy ustawy?

Nowelizacja wejdzie w życie razem z zasadniczą ustawą o PPK, czyli już 24 czerwca 2019 roku.  Najważniejszą zmianą dla firm jest zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zostanie on zastąpiony limitem wpłat i dopłat w wysokości 50 tysięcy dolarów, które uczestnik PPK może dokonać na wszystkie swoje rachunki.

Za weryfikację, czy wpłaty nie przekroczyły ustawowego limitu, będzie odpowiedzialny PFR. Wartość limitu będzie przeliczana według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy przed 31 grudnia danego roku kalendarzowego – mówi Łukasz Jasiński, Strategy Advisor w Contract Administration.

Ważną zmianą dla pracodawców jest także rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych. W nowelizacji ustawy w ramach tej definicji zostały uwzględnione także osoby na urlopie bezpłatnym, wychowawczym i macierzyńskim. Bez zmian jednak pozostaje fakt, że dla osób z tej grupy pracodawca nie będzie opłacać składek na PPK.

Nowa definicja osób zatrudnionych będzie kluczowa przy liczeniu stanu zatrudnienia na dany dzień kalendarzowy. Może to wpłynąć na zmianę terminu wdrożenia PPK lub zmianę warunku do zwolnienia z obowiązku jego wdrożenia. W tym drugim przypadku pracodawca uczestniczy w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE) i opłaca składki w wysokości 3,5 proc. podstawowego wynagrodzenia dla przynajmniej 25 proc. osób zatrudnionych – dodaje Łukasz Jasiński.

Przed nowelizacją ustawy umowę o prowadzenie PPK można było przekazać tylko w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Po wprowadzonych zmianach będzie ją można przekazać także za pomocą systemu teleinformatycznego. Ustawa dopuszcza także formę papierową – na wniosek uczestnika PPK.

Przed nowelizacją w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych brakowało zapisu mówiącego o tym, że 25 proc. zatrudnionych powinno uczestniczyć w PPE, także po okresie przejściowym wdrożenia ustawy o PPK. Obecnie  każdy pracodawca jest zobowiązany posiadać w PPE ¼ zatrudnionych. Weryfikacja będzie się odbywała 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.

Dowiedz się więcej:

Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje

Jak przygotować się do wdrożenia PPK?


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa