9.11.2022 Prawo pracy

PPK – ponowny autozapis w 2023 roku


Autozapis, czyli automatyczny zapis do programu PPK osób między 18. a 55. rokiem życia, to jeden z obowiązków pracodawcy. W 2023 roku pierwszy raz zapisane zostaną osoby, dla których pracodawca nie zawarł wcześniej umowy o prowadzenie PPK, gdyż złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Ponowny zapis do PPK – obowiązek informacyjny do końca lutego 2023 r.

Autozapis do PPK oznacza obowiązek poinformowania o tym fakcie pracowników. Pracodawca musi przekazać taką informację, w wybranej przez siebie formie, do ostatniego dnia lutego 2023 roku. Komunikaty przy kolejnych autozapisach należy przekazywać odpowiednio do końca lutego 2027 roku, do końca lutego 2031 roku itd., czyli co 4 kolejne lata.

Co bardzo ważne, termin ponownego autozapisu do PPK jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, bez względu, kiedy wdrożono w nich PPK.

Poinformować o autozapisie do PPK należy:

  • osoby zatrudnione, które złożyły deklaracje o rezygnacji jeszcze przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK,
  • uczestników PPK, który złożyli deklaracje o rezygnacji w trakcie oszczędzania w PPK.

Informacja taka, zgodnie z przepisami, nie musi być jednak przekazywana osobom, które ukończą 70. rok życia przed 1 kwietnia 2023 r.

Ponowny autozapis nie oznacza także, że wszystkie osoby, które wcześniej zrezygnowały z oszczędzania w programie będą musiały do niego przystąpić. Każdemu przysługuje bowiem prawo do ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK.

Jeśli pracownik po 1 marca 2023 r. złoży u swojego pracodawcy deklarację o rezygnacji, podmiot ten nie dokonuje wpłat do PPK za tę osobę, a tym samym pracownik ten nie jest uczestnikiem PPK.

Obsługa PPK – sprawdź usługę

Ponowny zapis do PPK – zawarcie umowy i dokonywanie wpłat

Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy i dokonywania wpłat (obowiązek występuje co 4 lata, pierwszy raz w 2023 roku) za osoby, które uprzednio rezygnowały z przystąpienia do programu, a następnie w wyznaczonym terminie nie ponowiły deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Raz złożona deklaracja o rezygnacji pozostaje w mocy do ostatniego dnia lutego roku, w którym przypada autozapis. Po raz pierwszy autozapis ma miejsce w 2023 r., zatem deklaracje złożone wcześniej są w mocy do 28 lutego 2023 r. Każdy kto chce podtrzymać swoją decyzję o rezygnacji, po 1 marca 2023 r. powinien złożyć kolejną deklarację u swojego pracodawcy.

W związku z autozapisem podmiot zatrudniający musi wywiązać się z obowiązków, tj. m.in. z obowiązku informacyjnego. Kolejny obowiązek dotyczy zawarcia umów w imieniu pracowników, którzy wcześniej zrezygnowali z uczestnictwa w PPK i następnie dotyczy odprowadzania składek za te osoby (czytaj także: Dodatkowa wpłata do PPK).  

Autozapis PPK – ważne terminy
Do 28 lutego 2023 r.Obowiązek przekazania informacji o autozapisie pracownikom, którzy złożyli deklaracje o rezygnacji z PPK
Od 1 marca 2023 r.Pracownicy mogą składać kolejne deklaracje o rezygnacji z PPK
Marzec 2023 r.Pracodawcy obliczają i pobierają wpłaty do PPK za osoby, które nie złożyły nowych deklaracji o rezygnacji z PPK
Do 17 kwietnia 2023 r.Pracodawcy dokonują wpłat do PPK za osoby, które w ramach autozapisu przystąpiły do programu (o ile nie złożyły w terminie deklaracji o rezygnacji)

Dowiedz się więcej: Nowelizacja ustawy o PPK. Zmiany dla pracodawców od 4 czerwca 2022

Obsługa PPK – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa