25.06.2019 PPK

PPK – najważniejsze terminy dla pracodawców


Już 1 lipca 2019 roku wchodzi w życie obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w największych firmach. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram dla pracodawców, zdefiniowanych według ilości zatrudnionych, zgodnie z ustawią o PPK.

 

Podmioty zatrudniające

Data stosowania przepisów ustawy

Terminy zawarcia umów

Co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Od 1 lipca 2019 r.

umowa o zarządzanie PPK
− najpóźniej do 25 października 2019 r.
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 12 listopada 2019 r.

co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

od 1 stycznia 2020 r.

umowa o zarządzanie PPK
− najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r.
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 11 maja 2020 r.

co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

od 1 lipca 2020 r

umowa o zarządzanie PPK
− najpóźniej do 27 października 2020 r.,
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

pozostałe podmioty zatrudniające

od 1 stycznia 2021 r

umowa o zarządzanie PPK
− najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 10 maja 2021 r.

jednostki sektora finansów publicznych

od 1 stycznia 2021 r.

umowa o zarządzanie PPK
– najpóźniej do 26 marca 2021 r.
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu PPK?

Zapraszamy do kontaktu.

Łukasz Jasiński
Strategy Advisor
Contract Administration
ljasinski@ca-staff.eu
Direct:  +48 22 295 32 17

 

Podmioty zatrudniające

Data stosowania przepisów ustawy

Terminy zawarcia umów

Co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Od 1 lipca 2019 r.

umowa o zarządzanie PPK
− najpóźniej do 25 października 2019 r.
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 12 listopada 2019 r.

co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

od 1 stycznia 2020 r.

umowa o zarządzanie PPK
− najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r.
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 11 maja 2020 r.

co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

od 1 lipca 2020 r

umowa o zarządzanie PPK
− najpóźniej do 27 października 2020 r.,
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

pozostałe podmioty zatrudniające

od 1 stycznia 2021 r

umowa o zarządzanie PPK
− najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 10 maja 2021 r.

jednostki sektora finansów publicznych

od 1 stycznia 2021 r.

umowa o zarządzanie PPK
– najpóźniej do 26 marca 2021 r.
umowa o prowadzenie PPK
− najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu PPK?

Zapraszamy do kontaktu.


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa