22.06.2020 Prawo pracy

Powrót kontroli PIP


Od 22 czerwca 2020 zostały odmrożone kontrole pracodawców prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontrolerzy będą weryfikować, m.in. nieprawidłowości związane z wypłacaniem wynagrodzeń w trakcie pandemii.

W ostatnim okresie do PIP wpłynęło ponad 6 tysięcy skarg, które w głównej mierze dotyczyły problemów z wynagrodzeniami – ich zaniżaniem lub nieterminową wypłatą. Pracownicy skarżą się także na stosowanie przez pracodawców niedozwolonych form wypowiadania umów.

Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy będą pojawiać się w kontrolowanych firmach osobiście lub będą żądać udostępnienia danych. Kontrole będą realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w danym przedsiębiorstwie.

Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa kontrolerzy PIP pojawiali się w firmach tylko w przypadku najpoważniejszych przypadków, np. zbiorowych wypadków przy pracy czy zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Jakie firmy podlegają kontroli PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo przeprowadzić kontrolę u każdego pracodawcy oraz u podmiotów niebędących pracodawcami, jeśli na ich rzecz pracują osoby fizyczne. Kontrole mogą obejmować także jednoosobowe działalności gospodarcze. Firma nie może odmówić wykonania kontroli PIP.

Zobacz także: Pracownicze Plany Kapitałowe – aktualne terminy dla pracodawców

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa