27.02.2022 Prawo pracy

Polski Ład: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla członków zarządu


Zmiany wprowadzone przepisami Polskiego Ładu sprawiły, iż osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania i pobierające wynagrodzenie z tego tytułu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Narodowy Funduszu Zdrowia opublikował wyjaśnienia.

Powołanie to od 1 stycznia 2022 r. nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Jednakże, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami NFZ opublikował stanowisko Ministra Zdrowia, w którym wyjaśnione zostały pojęcia takie jak „wynagrodzenie” czy „akt powołania”.

Zgodnie z ustawą zwaną Polskim Ładem, ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Do takich osób zaliczają się m.in.:

  • członkowie zarządu,
  • członkowie komisji rewizyjnej,
  • członkowie komisji egzaminacyjnych.

Jak podaje NFZ, akt powołania oznacza „wszelkie formy powołania”, a wszystkie osoby powołane aktem powołania otrzymujące przychody niezależnie od sposobu ich powoływania objęte są składką zdrowotną. Wyjątek stanowią osoby „wybrane” do pełnienia funkcji w organach osób prawnych (brak przychodów).

Istotny jest zatem fakt pobierania wynagrodzenia przez osoby powołane do pełnienia funkcji np. w zarządzie spółki. Przy czym przez wynagrodzenie rozumieć należy „przychody”, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, czyli przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Wynagrodzenie osoby powołanej aktem powołania to więc wszelka forma przychodu przewidziana przepisami prawa podatkowego będąca podstawą ustalenia obowiązków daninowych.

Podsumowując, obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega każda osoba powołana do pełnienia funkcji (np. członka zarządu) na mocy aktu powołania, która z racji pełnienia tej funkcji pobiera wynagrodzenie, czyli otrzymuje przychód.

Zobacz także: Ułatwienia dla pracodawców – rząd przyjął projekt nowelizacji o PPE

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa