30.11.2020 Praca zdalna

Podwyższone koszty uzyskania przychodu a praca zdalna


Ministerstwo Finansów potwierdziło, że prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przysługuje pracownikom mieszkającym w innej miejscowości niż siedziba firmy, niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, brane pod uwagę przy obliczaniu zaliczki na PIT, ustala się w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, a ich wysokość zależy od odległości jaką pokonuje osoba zatrudniona z miejsca stałego lub czasowego zamieszkania do miejsca pracy. W przypadku osoby dojeżdżającej z innego miasta miesięcznie można odliczyć nawet 300 złotych.

Koszty uzyskania przychodu w 2020 roku

Koszt uzyskania przychodu Maksymalna roczna kwota odliczenia
Stawka podstawowa – dla osób mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie mieści się siedziba pracodawcy 3 000
KUP dla osób dojeżdżających 3 600
KUP dla osób na więcej niż 1 etacie 4 500
KUP dla dojeżdżających na więcej niż 1 etacie 5 400

Koszty uzyskania przychodu w trakcie pandemii

Warunkiem zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu jest złożenie przez pracownika oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do odliczenia kosztów w danej wysokości. W sytuacji upowszechnienia się pracy zdalnej w związku z pandemią pojawiły się jednak wątpliwości czy pracodawcy nadal powinni stosować podwyższone koszty w stosunku do osób zamieszkujących z dala od zakładu pracy, ale świadczących pracę na odległość.

Otrzymane od pracownika oświadczenie zakład pracy stosuje do momentu, w którym pracownik powiadomi go o zmianie stanu faktycznego. Oznacza to, że oświadczenie złożone w danym miesiącu (roku podatkowym) ma zastosowanie również do poboru zaliczek w kolejnych miesiącach (latach), jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w miesiącach (latach) poprzednich nie uległ zmianie (art. 32 ust. 5 ustawy PIT) – wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie Dziennika Gazety Prawnej.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, i gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, to niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy, pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy pracownik otrzymuje dodatek za rozłąkę lub zwrot kosztów dojazdu niezaliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ponadto, według dotychczasowych wyjaśnień organów podatkowych prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów przysługuje, jeśli pracownik w danym miesiącu przepracował przynajmniej jeden dzień w siedzibie firmy, a powyższe stanowisko MF jest zbieżne z brzmieniem ustawy PIT, w której zastosowanie podwyższonych koszów nie zostało jasno powiązane z warunkiem wykonywania obowiązków na terenie zakładu pracy.

Zobacz także: Obowiązek rejestrowania umów o dzieło

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa