7.09.2021 Prawo pracy

Planowany wzrost odpisów na ZFŚS


Rząd planuje częściowe odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota odpisu odprowadzanego przez pracodawcę za każdego pracownika ma wzrosnąć o 112,71 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) funkcjonuje w wielu przedsiębiorstwach i stanowi wsparcie socjalne dla pracowników firm i ich rodzin. W ramach funduszu pracodawca gromadzi na oddzielnym rachunku bankowym środki finansowe z odpisów obliczanych zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Utworzenie funduszu jest obowiązkowe dla pracodawców prywatnych zatrudniających minimum 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostek budżetowych bądź samorządowych bez limitu zatrudnienia. Zgromadzonymi środkami dysponuje pracodawca.

Podstawowy odpis za pracownika obliczany jest od podstawy stanowiącej 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z roku poprzedniego lub jego drugiego półrocza.

W 2021 r. kwota odpisu była zamrożona. Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy liczona była od przeciętnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2018 r. i wynosiła 1550,26 zł.

W 2022 roku, zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Finansów ustawą okołobudżetową, kwota odpisu ma ulec częściowemu odmrożeniu, a odpis ma być odprowadzany od średniego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 r. W rezultacie kwota naliczana na ZFŚS będzie wynosić 1662,97 zł. Zatem pracodawców czeka podwyżka kwoty na ZFŚS w wysokości 112,71 zł za każdego pracownika.

Obecnie projekt ustawy okołobudżetowej jest konsultowany, a wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2022 r.

Zobacz także: 10 najważniejszych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!

 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa