21.09.2021 Prawo pracy

Płaca minimalna w 2022 roku wzrośnie o 210 złotych


14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w przyszłym roku. Od 1 stycznia 2022 roku wyniesie ono 3010 zł brutto.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w przyszłym roku.

Według rozporządzenia płaca minimalna za pracę w 2022 roku wyniesie 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł.

Najniższe wynagrodzenie za pracę brutto w przyszłym roku stanowić będzie 50,8 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022 r. i będzie wyższe o 7,5 proc. (o 210 zł) od płacy minimalnej z 2021 r. (2800 zł brutto).

Minimalna stawka godzinowa brutto dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie w 2022 roku do poziomu 19,70 zł, co oznacza wzrost o 1,40 zł w stosunku do 2021 r. (18,30 zł brutto).

Płaca minimalna i składki ZUS 2021 – 2022

Składka Minimalna płaca brutto w 2021 r. (2800 zł) Minimalna płaca brutto w 2022 r. (3010 zł)
Emerytalna 273,28 zł 293,78 zł
Rentowa 42,00 zł 45,15 zł
Chorobowa 68,60 zł 73,75 zł
Zdrowotna 217,45 zł 233,76 zł
Zaliczka na podatek PIT 137,00 zł 154,00 zł
Płaca minimalna netto 2 061,67 zł 2 209,56 zł

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej będzie dotyczyć ponad 2,2 mln osób.

Przypominajmy, że pierwotny projekt rządu obejmował podwyżkę płacy minimalnej do poziomu 3000 zł i stawki godzinowej do kwoty 19,60 zł za godzinę. Jednak Rada Dialogu nie wypracowała wspólnego stanowiska w wyznaczonym terminie, a więc zgodnie z przepisami rząd podjął ostateczną decyzję w tej sprawie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Dowiedz się więcej: Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!

 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa