17.06.2021 Wynagrodzenia

Płaca minimalna w 2022 roku ma wzrosnąć o 200 zł


Zgodnie z przyjętą propozycją Rady Ministrów w 2022 roku minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3000 zł. Jednocześnie wzrośnie minimalna stawka godzinowa.

Obecnie propozycje zmiany wysokości płacy minimalnej w następnym roku zostały przekazane do Rady Dialogu Społecznego, gdzie będą negocjowane z pracodawcami i związkami zawodowymi.

Planowany wzrost stawek wynosi 200 zł dla wynagrodzenia minimalnego oraz 1,3 zł dla minimalnej stawki godzinowej. Obie stawki mają więc się zwiększyć o 7,1 proc. W 2021 roku wzrost wyniósł 7,7 proc.

Płaca minimalna 2022 – proponowane stawki

2021 2022
Minimalne wynagrodzenie 2800 3000
Minimalna stawka godzinowa 18,30 19,60

Wyższa płaca minimalna a świadczenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą także podwyższenie wysokości innych świadczeń ze stosunku pracy, które są ustalane na jego podstawie. W 2022 roku wzrosną więc także m.in. następujące świadczenia:

  • Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla przedsiębiorców rozliczających się na preferencyjnych zasadach
  • Odprawy
  • Dodatek za pracę w nocy
  • Minimalne wynagrodzenie za przestój, który nie nastąpił z winy pracownika
  • Odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing i dyskryminację

Zobacz także: Nowy Ład: Kalkulator wynagrodzeń na 2022 rok

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa