14.06.2024 Wynagrodzenia

Płaca minimalna: propozycja rządu na 2025 r.


1 lipca 2024 r. nastąpi druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Poznaliśmy już także plany rządu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 r.

Rząd przyjął propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła propozycję podniesienia:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę do 4626 zł brutto od 1 stycznia 2025 r.
  • minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych do 30,20 zł brutto za godzinę.

Płaca minimalna wzrośnie o 326 zł w stosunku do kwoty, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r.

Rząd pozytywnie zaopiniował propozycję resortu rodziny i przekaże ją w terminie do 15 czerwca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego.

Płaca minimalna w 2025 r. – dalsze decyzje

Rada Dialogu do 15 lipca musi przedstawić własną propozycję wysokości płacy minimalnej. Jeśli tego nie zrobi, ostateczny głos w sprawie będzie miał rząd, który do 15 września sam ustali wysokość płacy minimalnej. Należy jednak pamiętać, że minimalne wynagrodzenie nie może być niższe od pierwotnie zaproponowanej kwoty (4626 zł brutto).

Podsumowując:

  • do 15 lipca: Rada Dialogu Społecznego negocjuje i przedstawia swoją propozycję;
  • do 15 września: w przypadku braku stanowiska wypracowanego przez RDS, rząd samodzielnie ustala wysokość płacy minimalnej;
  • po 15 września: ostateczna wysokość płacy minimalnej na 2025 r. zostaje ogłoszona.

Szacuje się, że z przyszłorocznej podwyżki skorzysta ponad 3,1 miliona osób.

Podwyżka płaca minimalnej od 1 lipca 2024 r.

Od lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto. To o 700 zł więcej niż w 2023 r. Jest to też najwyższa podwyżka płacy minimalnej od 20 lat.

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.:

  • od 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł brutto
  • od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł brutto

Minimalna stawka godzinowa w 2024 r.:

  • od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł brutto
  • od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł brutto

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!
Dowiedz się więcej o usłudze: Prawo pracy


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa