31.01.2020 Podatki

PIT-11 za 2019 r. – najważniejsze informacje dla pracodawców


Do 31 stycznia 2020 roku pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 do urzędu skarbowego, a następnie przekazać deklaracje pracownikom. Do kiedy należy przesłać korektę formularza, aby nowe dane zostały uwzględnione w usłudze Twój e-PIT pracownika?

PIT-11 – jak i do kiedy należy złożyć deklaracje

W związku z licznymi zmianami i nowymi regulacjami sporządzanie deklaracji PIT-11 za rok 2019 może nastręczać pracodawcom sporo problemów. Trudności dotyczą głównie rozliczania tzw. ulgi dla młodych, czyli zwolnienia z podatku dochodowego osób poniżej 26-roku życia. Sytuację dodatkowo skomplikowało opublikowanie przez Krajową Informację Skarbową objaśnień sprzecznych z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Obecnie firmy, które przygotowały PIT-11 zgodnie z interpretacją KIS są zobligowane do korekty zeznań. Wyzwaniem dla niektórych firm może być także obowiązek wysyłania deklaracji PIT-11 do US wyłącznie drogą elektroniczną i konieczność nabycia e-podpisu.

PIT-11 – NAJWAŻNIEJSZE DATY DLA PRACODAWCÓW

31 stycznia 2020 – termin przesyłania informacji PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego

2 marca 2020 – termin przekazania deklaracji PIT-11 pracownikom

Jak wypełnić PIT-11?

Przystępując do wypełniania informacji podatkowej PIT-11 za swoich pracowników i zleceniobiorców warto zapoznać się z nową Instrukcją Ministerstwa Finansów i zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Zerowy PIT, czyli tzw. ulga dla młodych do 26-roku życia

Rozliczenie ulgi dla młodych może okazać się sporym wyzwaniem dla pracodawcy. Po pierwsze należy pamiętać, iż jedynie formularz PIT-11 w wersji 25 służy do rozliczenia ulgi dla młodych, czyli osób, które nie ukończyły 26-roku życia.

2. PIT-11 w wersji 25 różni się od poprzednich częścią E i G

Część E obejmuje następujące informacje:

 • wiersze 1 i 5 – dane dotyczące rozliczenia ulgi dla młodych za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. oraz przychodów (koszty, dochody i pobrane zaliczki), które podatnik uzyskał po dniu 26. urodzin,
 • wiersze 2 i 6 – dane dotyczące pobierania zaliczki na podatek od wypłacanych podatnikowi do ukończenia 26. roku życia przychodów z tytułu umowy o pracę i lub umów zlecenia zarówno w przypadku niezłożenia przez pracownika oświadczenia o korzystaniu z ulgi, jak i w sytuacji przekroczenia limitu zwolnienia od podatku,
 • wiersz 8 – dane dotyczące zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez pracodawcę,
 • pozycja 70 – dane dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem składek zagranicznych, których podstawę stanowi przychód wymieniony w wierszach 2 i 6 części E,
 • pozycja 71 – dane dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne, których podstawę stanowi przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, podany w poz. 86,
 • pozycja 72-74 – dane dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne (z ograniczeniem do 7,75% podstawy jej wymiaru).

Część G zawiera:

 • pozycja 86 – dane dotyczące kwoty zwolnionej z podatku,
 • pozycja 87 – dane dotyczące kwoty zwolnionej z podatku z rozbiciem na przychód ze stosunku pracy,
 • pozycja 88 – dane dotyczące kwoty zwolnionej z podatku z rozbiciem na przychód z tytułu umów zlecenia.

3. Przesyłanie PIT-11 do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia

Informację podatkową PIT-11 za swoich pracowników i zleceniobiorców każdy pracodawca winien jest dostarczyć do urzędu skarbowego (właściwego dla pracownika) drogą elektroniczną do 31 stycznia 2020 r. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować może grzywną nakładaną w ramach postępowania mandatowego przez sąd lub uprawnionego urzędnika skarbowego. Przesłanie formularza PIT-11 drogą elektroniczną wymaga e-podpisu (dotyczy wszystkich podmiotów niebędących osobami fizycznymi).

4. Przekazanie PIT-11 pracownikowi w terminie do 2 marca

Pracodawca zobowiązany jest do 2 marca dostarczyć swoim pracownikom i osobom zatrudnionym w ramach umów zlecenia wypełniony formularz PIT-11. Dokonać tego można na trzy sposoby, mianowicie:

 • metodą tradycyjną w formie papierowej,
 • metodą elektroniczną w formie załącznika do wiadomości e-mail,
 • metodą elektroniczną poprzez platformę intranetową wyłącznie za zgodą pracownika.

5. Możliwość skorzystania z UBD – Uniwersalnej Bramki Dokumentów

Dzięki wprowadzeniu UBD pracodawcy zyskali możliwość przesyłania do urzędu skarbowego do 20 tyś. deklaracji jednocześnie w przypadku przesyłania PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ. Uwaga! UBD nie obsługuje informacji PIT-4R (musi być wysłany osobno).

6. Korekty PIT za ubiegłe lata

Od lutego 2020 w przypadku składania korekt za ubiegłe lata ponownie będzie można składać inne niż wersja 25 formularza PIT-11.

7. Obowiązujące wersje formularzy dla innych informacji niż PIT-11

 • PIT-R wersja 20 – załącznik do druku PIT-11
 • PIT-4R wersja 9 – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-8AR wersja 8 – deklaracją roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

Korekta PIT-11

W przypadku dokonania przez płatnika korekty formularza, poprawione zeznanie PIT-37 w usłudze Twój e-PIT powinno być widoczne następnego dnia po zatwierdzeniu w systemie PIT-11 przez urząd skarbowy. W przypadku, kiedy skorygowane zeznanie zostanie przekazane do urzędu skarbowego po 15 lutego 2020 r., może się zdarzyć, że korekta nie zostanie uwzględniona w usłudze Twój e-PIT.  Wówczas to podatnik jest zobowiązany samodzielnie dokonać korekty uzyskanego przychodu w swoim zeznaniu podatkowym PIT-37. W takiej sytuacji warto pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwy dla podatnika urząd skarbowy.

Dłuższy czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy składający swoje zeznanie podatkowe za rok 2019 muszą sami wypełnić deklaracje (Krajowa Administracja Skarbowa wycofała się z wdrożenia usługi Twój e-PIT dla firm), a termin składania zeznań rozpoczyna się oficjalnie 15 lutego. Zatem, nawet jeśli przedsiębiorca złoży deklarację podatkową wcześniej, termin zwrotu nadpłaty i tak liczy się dopiero od 15 lutego.

Jednakże termin zwrotu nadpłaty dla przedsiębiorców rozliczających się przez Internet w bieżącym roku wynosi jedynie 45 dni, dla pozostałych firm składających tradycyjne papierowe zeznanie jest on znacznie dłuższy i wynosi 3 miesiące.

W przypadku rozliczania ulgi IP Box i B+R z 5-proc. stawki podatku skorzystać można dopiero przy rozliczeniu rocznym, nie ma możliwości skorzystania z preferencji już od początku roku.

Kalendarium podatkowe

PIT-11 PIT-8C PIT-19A PIT-16A

do 31 stycznia 2020

PIT-40A

do 29 lutego 2020

PIT-28 PIT-28S

do 2 marca 2020

PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-38 PIT-39

do 30 kwietnia 2020

Pierwszy dzień składania zeznań dla przedsiębiorców

15 lutego 2020

Niedopełnienie powyższych terminów może się wiązać z nałożeniem sankcji karnoskarbowych.

 Zobacz także: Zmiany w prawie pracy 2020

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa