10.08.2021 Prawo pracy

PIP: Urlop krótszy niż 14 dni bez grzywny dla pracodawcy


Urlop może być podzielony na części, a według Kodeksu pracy nieudzielenie pracownikowi jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. PIP zajmuje stanowisko w tej sprawie.

14 dni urlopu, a przepisy Kodeksu pracy

Przepisy Kodeksu Pracy przyznają pracownikom prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, a na pracodawcę nakładają obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Urlop ten może być podzielony na części na wniosek pracownika, a przynajmniej jedna z tych część powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, przy czym nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części wypoczynku obejmującej dwa tygodnie zgodnie z Kodeksem pracy z stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. PLN.

Czytaj także: Urlop wypoczynkowy- zasady wykorzystania i kary za naruszenie przepisów

Stanowisko PIP – część urlopu krótsza niż 14 dni bez grzywny

30 lipca 2021 r. Główny Inspektorat Pracy wydał, w odpowiedzi na pytanie Dziennik Gazeta Prawna, oświadczenie dotyczące kwestii udzielania pracownikom urlopów trwających krócej niż 14 dni kalendarzowych.

W piśmie Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy stwierdził, iż wykroczeniem jest nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiar tego urlopu.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem PIP nadmierne rozdrobnienie urlopu udzielanego na wniosek pracownika nie stanowi wykroczenia przeciwko jego prawom, a więc nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części urlopu krótszej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych nie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Zobacz także: PFR przypomina firmom o umowach na PPK

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!

 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa