21.04.2021 ZUS

Od 16 maja wymagany kod zawodu osoby zgłaszanej do ZUS


W wyniku nowelizacji przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych od 16 maja 2021 r. płatnicy będą mieli obowiązek podawać kod zawodu wykonywanego przez osobę zgłaszaną w ZUS-ie do ubezpieczenia.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmianie uległy przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące danych zgłaszanych przez płatników, a celem nowelizacji jest m.in. umożliwienie płatnikom składek poprawnego wypełniania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS.

Zgłoszenia do ZUS – co się zmienia?

Nowe przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych od 16 maja 2021 r. wprowadzają następujące zmiany w obowiązkach płatników składek ZUS:

  • płatnicy ZUS będą musieli podawać 6-cyfrowy kod zawodu osoby zgłaszanej do ubezpieczeń społecznych,
  • płatnicy będą korzystać z nowych druków formularzy ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

Zgłoszenia do ZUS – jak było dotychczas?

Przypomnijmy, że do tej pory w zgłoszeniu płatnicy podawali następujące dane osoby zgłaszanej do ZUS:

  • nazwisko, imiona, data urodzenia,
  • nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć,
  • tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
  • adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeśli inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu,
  • adres do korespondencji, jeśli inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

Od 16 maja 2021 konieczne będzie także podawanie wykonywanego zawodu (6-cyfrowy kod zawodu, druk ZUS ZUA – sekcja X, pole 01, druk ZUS ZZA – sekcja V, pole 02).

Gdzie znaleźć kod zawodu wymagany w drukach ZUS?

Odpowiedni 6-cyfowy kod zawodu płatnicy składek ZUS odnajdą w klasyfikacji zawodów i specjalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Mogą tez skorzystać z wyszukiwarki opisów zawodów udostępnionej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w której po podaniu nazwy zawodu, zybko poznają wymagany kod.

Powód zmian w zgłoszeniach do ZUS

Powyższej omówione zmiany, zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia, mają służyć prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych, analizie i prognozie rynku pracy, badaniom statystycznym i mają umożliwić płatnikom składek poprawne wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS.

 

Zobacz także: Wypadek przy pracy zdalnej – wytyczne GIP

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa