7.05.2020 PPK

Obowiązek utworzenia PPK w przypadku zawieszenia PPE na ponad 90 dni


Pracodawcy, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), ale zawiesili składki na okres przekraczający 90 dni mają obowiązek utworzyć PPK. Jakie w takim przypadku są terminy na zawarcie umowy na prowadzenie PPK i zarządzanie PPK?

Podmioty, które zawiesiły odprowadzanie składek do PPE na łączny okres ponad 90 dni – jeśli pracodawca kilkukrotnie zawieszał i odwieszał składki liczy się suma dni zawieszenia – są zobowiązane do zawarcia umów:

  • Umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10. dnia miesiąca przypadającego po upływie 3 miesięcy od 91 dnia zawieszenia składek do PPE
  • Umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych pracodawcy mają możliwość zawieszenia opłacania składek podstawowych na PPE lub czasowe ograniczenie ich wysokości, np. w przypadku pogorszenia się kondycji finansowej firmy. Taka decyzja może zostać podjęta:

  • jednostronnie – przez pracodawcę, bez akceptacji reprezentacji pracowników
  • na podstawie porozumienia z reprezentacją pracowników

Zarówno zawieszenie składek, jaki i ograniczenie ich wysokości musi obejmować wszystkich uczestników Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Zobacz także: Termin wdrożenia PPK przesunięty o 6 miesięcy

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa