19.05.2023 Prawo pracy

Nowy wzór świadectwa pracy od 23 maja 2023 roku


15 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, w którym znajduje się nowy wzór tego dokumentu. Jakie informacje będzie trzeba umieszczać w świadectwie pracy po wejściu w życie zmian?

Okazjonalna praca zdalna w świadectwie pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła do polskiego porządku prawnego tzw. okazjonalną pracę zdalną. W roku kalendarzowym pracownik może wnioskować o maksymalnie 24 dni pracy w takim trybie. Po wejściu w życie rozporządzenia MRiPS pracodawca będzie miał obowiązek umieszczania w świadectwie pracy informacji o liczbie dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Nowe rodzaje „urlopów” w świadectwie pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r. wprowadziła do polskiego prawa pracy dwa nowe rodzaje urlopów:

  1. Urlop opiekuńczy (w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym) w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga tej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.   
  2. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej (w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym) w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. 

Więcej o nowych urlopach i zmianach w prawie pracy w 2023 r. przeczytasz w naszym poradniku. Pobierz go za darmo tutaj.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem pracodawca będzie miał obowiązek uwzględniać w świadectwie pracy również informacje o liczbie dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego, dni (godzin) wykorzystanego zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

W jakim celu w świadectwie pracy umieszczane będą informacje o okazjonalnej pracy zdalnej i nowych urlopach”?

Zapisy te będą przydatne dla kolejnych pracodawców zatrudniających pracownika w tym samym roku kalendarzowym. Ułatwi to ustalenie pozostałego do wykorzystania wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego.

Zobacz także: Kary za niewydanie świadectwa pracy zgodnie z nowym wzorem

Od kiedy będzie obowiązywało nowe świadectwo pracy?

Rozporządzenie z dnia 11 maja 2023 r. wejdzie w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia, czyli 23 maja 2023 r. Pracodawcy będą mieli obowiązek wystawiania świadectw pracy według nowego wzoru od dnia wejścia w życie przepisów. Rozporządzenie nie przewiduje bowiem okresu przejściowego.

Wzór nowego świadectwa znajdziesz tutaj.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa