18.05.2021 Podatki

Nowy Ład – planowane zmiany składki zdrowotnej


Jedną ze zmian w ramach ogłoszonego przez rząd Nowego Ładu ma być ujednolicenie wysokości składki zdrowotnej oraz zlikwidowanie możliwości odliczenia jej od dochodu. Jak nowe zasady wpłyną na pracowników i zatrudniających ich przedsiębiorców?

15 maja premier zaprezentował Polski Nowy Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres post-Covidowy, którego wdrożenie ma odbyć się w 4 etapach. Jedną z planowanych zmian jest nowy sposób naliczania i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Będzie miało to wpływ zarówno na działalność przedsiębiorców, jak i na wysokość dochodów ich pracowników.

Składka zdrowotna według Nowego Ładu vs. obecne zasady

Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% dla wszystkich pracowników, różnice występują w sposobie ich wyliczania:

  • dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zleceń lub umów równoważnych, składkę zdrowotną wynoszącą 9% ich dochodu oblicza, pobiera i odprowadza płatnik składek, czyli pracodawca,
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą wysokość składki nie jest uzależniona od dochodu przedsiębiorcy tylko ma formę ryczałtu, wyliczanego od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku, łącznie z wypłatami z zysku. Obecnie stawka ryczałtowa wynosi 381,81 zł (9% podstawy wymiaru – 4.242,38 zł). Jest to minimalna wysokość składki, a przedsiębiorca może zadeklarować opłacanie wyższych składek.

W obecnym modelu zarówno pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, umowach zlecenia i innych umowach równoważnych, jak i samozatrudnieni mają możliwość odliczenia części składki zdrowotnej – 7,75% podstawy jej wymiaru – od podatku. Zgodnie z założeniami Nowego Ładu, ta możliwość ma jednak zniknąć od 2022 roku.

Składka zdrowotna – brak odliczenia w PIT

Zniesienie możliwości odliczenia 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej od należnego podatku oznacza podwyższenie obciążeń podatkowych dla pracowników i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Na przykład pracownik zarabiający około 7000 PLN brutto, który obecnie płaci 17% podatku (pierwszy próg podatkowy) zapłaci 24,75% podatku dochodowego (o 7,75% więcej).

Osoba prowadząca działalność gospodarcza, obecnie rozliczająca się na podstawie podatku liniowego 19%, po zmianie zapłaci podatek w wysokości 26,75% dochodu (19% + 7,75%).

Liniowa składka zdrowotna – 9% dla wszystkich

Tym co się nie zmieni będzie utrzymanie składki zdrowotnej na poziomie 9%, jednak we wszystkich przypadkach będzie ona naliczana od wysokości dochodu. Zniknie więc dotychczasowy ryczałt dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jednocześnie ma zostać wprowadzona minimalna wysokość składki, mająca wyeliminować sytuacje, kiedy przedsiębiorcy generujący wysokie koszty i tym samym nie osiągający dochodów, nie będą odprowadzali składki zdrowotnej w ogóle.

Zobacz także: Jak zorganizować szczepienia przeciw covid-19 w zakładzie pracy?

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa