16.03.2022 Podatki

Nowelizacja Polskiego Ładu – PIT-2 także w trakcie roku


8 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał kolejną nowelizację Polskiego Ładu. Umożliwia ona składanie oświadczeń PIT-2 w trakcie roku podatkowego oraz przedłuża terminy pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Dwie kluczowe zmiany od 10 marca 2022

Ustawa z 14 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin weszła w życie 10 marca 2022 r.

Nowelizacja ta wprowadziła dwie zasadnicze zmiany:

  • Oświadczenia PIT-2 składane w trakcie roku podatkowego są tak samo wiążące jak te składane przed pracowników przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym i oznaczają konieczność stosowania przez płatnika zmniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Ponadto oświadczenie PIT-2 może również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej,
  • Mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, wdrożony wcześniej rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. został uregulowany ustawą.

Dłuższe terminy poboru zaliczek na PIT

Wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych mechanizm został uregulowany nowelizacją ustawy o PIT.

Oznacza to, że mechanizm poboru zaliczek jest stosowany, chyba że pracownik zrezygnuje z jego stosowania, w tym celu składa do pracodawcy wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek. Rezygnacja oznacza, że zaliczka na podatek dochodowy pracownika będzie naliczana według przepisów Polskiego Ładu 2022 sprzed 7 stycznia 2022 r, czyli sprzed wprowadzenia wyżej wspominanego rozporządzenia, płatnik tym samym nie pobierze zaliczki zmniejszającej podatek.

Zobacz także: Polski Ład: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla członków zarządu

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa