5.04.2023 Prawo pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 – ważne terminy


W najbliższym czasie wejdą w życie akty prawne stanowiące rewolucję w prawie pracy. Od 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy regulujące pracę zdalną, natomiast od 26 kwietnia regulacje implementujące pro-rodzicielską i pro-rodzinną unijną dyrektywę. W poniższym artykule podsumowujemy najważniejsze terminy związane ze zmianami w prawie pracy.

Badanie trzeźwości pracowników – 21 lutego 2023 r.

Uchwalona w grudniu 2022 r. nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła możliwość badania pracownika pod kątem trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu. Przepisy z tym związane weszły w życie 21 lutego 2023 r.

Zmiany w aktach osobowych – 21 marca 2023 r.

Przepisy nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej weszły w życie 21 marca 2023 r. Pracodawcy będą mieli 14 dni od daty wejścia w życie niniejszych przepisów na dostosowanie do nowych zasad sposobu przechowywania dokumentów, zgromadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli do 5 kwietnia 2023 r. 

Dowiedz się więcej: Zmiany w aktach osobowych pracowników – nowe przepisy

Przepisy dotyczące pracy zdalnej – 7 kwietnia 2023 r.

Uchwalona w grudniu 2022 r. nowelizacja Kodeksu pracy regulująca pracę zdalną wchodzi w życie 7 kwietnia 2023 r. (tekst ustawy). Zagadnienia związane z pracą zdalną uregulowane przez ten akt:

  • definicja pracy zdalnej
  • zasady wykonywania pracy zdalnej
  • obowiązki pracodawcy wobec pracownika na pracy zdalnej
  • kontrola pracy zdalnej

Implementacja pro-rodzicielskiej i pro-pracowniczej unijnej dyrektywy – 26 kwietnia 2023 r.

23 marca 2023 r. prezydent podpisał kolejną nowelizację Kodeksu pracy. Akt ten implementuje dwie unijne dyrektywy – Dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance). Więcej szczegółów tutaj. Przepisy wejdą w życie 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. – terminy

21 lutego 2023 r.możliwość badania pracownika pod kątem trzeźwości lub na obecność środków działających podobnie do alkoholu
21 marca 2023 r.zmiany w aktach osobowych pracowników
5 kwietnia 2023 r.czas na dostosowanie do nowych zasad sposobu przechowywania dokumentów, zgromadzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia
7 kwietnia 2023 r.praca zdalna: definicja, zasady stosowania, prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
26 kwietnia 2023 r.implementacja unijnych dyrektyw – pro-rodzicielska i pro-pracownicza

W 2023 r. nastąpi rewolucja w prawie pracy. Uchwalone akty prawne to największe nowelizacje Kodeksu pracy od lat. Zmiany przepisów są korzystne dla pracowników, lecz nakładają nowe obowiązki na pracodawców.

Akty prawne, o których mowa w artykule:

  1. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240).
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 471).
  3. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641).

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa