3.06.2020 ZUS

Nowe wzory ZUS RCA, ZUS DRA i IMIR


Od 1 czerwca 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe wzory imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz informacji miesięcznej oraz informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej (IMIR).

Nowe wzory druków ZUS zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

Aktualne wzory ZZUS RCA, ZUS DRA i IMIR są dostępne tutaj.

Zobacz także: Tarcza 3.0 – ważne zmiany w naliczaniu potrąceń z wynagrodzenia

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa