15.09.2021 Prawo pracy

Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych


1 września 2021 r. zmieniły się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych. Ile po zmianach wynoszą ich płace i składki na ubezpieczenia społeczne?

Pracownik młodociany – definicja

Pracownik młodociany to osoba, która:

 • ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat,
 • skończyła co najmniej 8-letnią szkołę podstawową (gimnazjum),
 • przedstawiła świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie stanowi zagrożenia dla jej zdrowia.

Zatrudnienie pracownika młodocianego odbywa się na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w okresie nauki zawodu oraz przyuczania się do wykonywania pracy obliczane jest jako stosunek procentowy do średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

W związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2021 r. wynagrodzenia pracowników młodocianych w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 także uległy zmianie. Pracownikowi młodocianemu uczącemu się zawodu w powyższym przedziale czasowym przysługuje następujące wynagrodzenie minimalne:

 • w pierwszym roku nauki – 275,23 zł,
 • w drugim roku nauki – 330,27 zł,
 • w trzecim roku nauki – 385,32 zł.

Młodocianemu odbywającemu w tym okresie przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje natomiast wynagrodzenie w wysokości 220,18 zł.

Pracownik młodociany – składki na ubezpieczenia społeczne

Wraz ze zmianą wysokości wynagrodzeń zmieniły się też kwoty odprowadzane na składki na ubezpieczenia społeczne tej grupy pracowników. Podstawę ich wymiaru stanowi bowiem:

 • dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego – faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od:
  • I rok nauki – 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • II rok nauki – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • III rok nauki – 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Poniższa tabela zawiera stawki składek ZUS pracowników młodocianych w okresie od 1 września do 30 listopada 2021

Składki ZUS – pracownicy młodociani – okres: 1 września – 30 listopada 2021 r.
Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Finansuje:
płatnik ubezpieczony
I rok nauki 275,23 zł emerytalne 26,86 26,86
rentowe 17,89 4,13
chorobowe ———– 6,74
II rok nauki 330,27 zł emerytalne 32,23 32,23
rentowe 21,47 4,95
chorobowe ———– 8,09
III rok nauki 385,32 zł emerytalne 37,61 37,61
rentowe 25,05 5,78
chorobowe ———– 9,44
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 220,18 zł emerytalne 21,49 21,49
rentowe 14,31 3,30
    chorobowe ———– 5,39

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i jest obliczana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

Zobacz także: Planowany wzrost odpisów na ZFŚS

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!

 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa