23.07.2019 Podatki

Niższa stawka PIT – kogo obejmie?


Rząd przyjął ustawę obniżającą podstawową stawkę PIT z 18 do 17 proc., obecnie projekt czeka na zatwierdzenie przez Sejm. Niższy podatek będzie dotyczył zarobków do kwoty nieprzekraczającej 85 528 zł.

Na obniżeniu stawki podatkowej zyskają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zleceniobiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się z podatku na zasadach ogólnych. Ze zmiany skorzystają także emeryci i renciści.

17 proc. podatek obejmie dochody do kwoty 85 528 zł, zarobki powyżej tego poziomu tak jak dotychczas będą  opodatkowane stawką podatkową wynoszącą 32 proc.

Początkowo wejście w życie niższej stawki PIT planowano na 1 stycznia 2020 roku. Najnowsze zapowiedzi wskazują na skrócenie tego terminu, jednak projekt czeka jeszcze na zatwierdzenie przez parlamentarzystów.

Jeszcze w sierpniu 2019 roku, jeśli ustawę podpisze Prezydent, zacznie obowiązywać zerowa stawka PIT dla pracowników poniżej 26 roku życia. Także w tym przypadku będzie to dotyczyć wyłącznie zarobków do kwoty 85 528 zł. Nadwyżka będzie opodatkowana stawką 32 proc. Ulga zostanie rozliczona w ramach zeznania rocznego za 2019 rok, chyba że młody podatnik złoży oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia z PIT.

Zerowa stawka PIT będzie dotyczyła zarobków uzyskanych w ramach jednego kontraktu. Jeśli podatnik pracuje u więcej niż jednego pracodawcy, sam wybierze umowę, do której ma być zastosowane zwolnienie z podatku. Do pozostałych pracodawców będzie zobligowany dostarczyć oświadczenie o niestosowanie zwolnienia.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa