26.11.2019 ZUS

Mały ZUS plus od stycznia 2020 roku


Rząd przyjął projekt ustawy obniżającej składki ZUS dla mikrofirm. 

Mały ZUS plus wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 roku. Nowe rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić najmniejszym przedsiębiorcom średnio kilkaset złotych miesięcznie.

W przyszłym roku z tzw. Małego ZUS plus skorzystać będzie mogło około 320 tyś. mikrofirm, których roczny przychód w 2019 roku nie przekroczy 120 tysięcy złotych, a miesięczny dochód 6 tysięcy zł. Składki na ubezpieczenie społeczne dla tych podmiotów liczone będą proporcjonalnie do dochodu i będą mogły być niższe nawet o 550 złotych miesięcznie.

Nowe rozwiązanie skierowane jest zarówno do firm obecnie korzystających z Małego ZUS-u, jak i dla przedsiębiorców, którzy dotąd nie byli objęci ulgą z tego tytułu. Ze zmiany w składkach ZUS w 2020 roku nie skorzystają jednak podmioty wykonujące działalność na rzecz swoich byłych pracodawców oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczali się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Chęć skorzystania z Małego ZUS-u plus trzeba będzie zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji. Wyjątek stanowić będzie uzyskanie uprawnienia do korzystania z Małego ZUS-u plus w trakcie roku, wówczas na dokonanie wymaganego zgłoszenia przysługiwał będzie termin 7 dni.

Nowa niższa składka opłacana będzie maksymalnie przez 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności, a warunkiem jej przyznania oprócz kryterium dochodowego będzie konieczność prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Nie zmieni się natomiast kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, później 24 miesiące preferencyjnych składek, a dopiero potem Mały ZUS plus.

Zobacz także: Zmiany w składkach ZUS w 2020

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa