18.03.2020 Prawo pracy

Koronawirus: Możliwość odroczenia ZUS


 Od 17 marca 2020 roku firmy mające trudności z terminową płatnością składek ZUS mogą skorzystać z możliwości odroczenia płatności lub rozłożenia zadłużenia na raty.

ZUS – ulgi dla firm w czasach koronawirusa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził możliwość przyznania ulgi w spłacie należności lub terminowej zapłacie składek dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa.

Uproszczone formy pomocy ZUS obejmują:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji tejże umowy.

Do wniosku należy dołączyć informację o tym, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy oraz niemożność opłacenia składek w terminie.

Jak złożyć wniosek o odroczenie składek ZUS?

Wnioski można składać do ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych lub w postaci skanu.

WAŻNE! Najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego wniosek należy dostarczyć do ZUS także w wersji papierowej. W przeciwnym razie zostaną naliczone odsetki z należności, a przyznana ulga straci ważność.

Warunkiem przyznania ulgi jest, oprócz złożenia wniosku, także:

  • nieprzekroczenie w okresie ostatnich 3 lat 200 tys. EUR przyznanej firmie pomocy publicznej de minimis,
  • dołączenie sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych za 2018 lub 2019 r. w przypadku firm prowadzących pełną księgowość.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i składaniu wniosków o odroczenie płatności lub rozłożenie zadłużenia na raty. Zapytaj o usługę: contact@ca-staff.eu

Zobacz także: COVID-19 Pakiet Wsparcia Biznesu

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa