29.04.2020 ZUS

Koronawirus: dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie wydłużony


Rada Ministrów wydała rozporządzenie o wydłużeniu okresu przyznawania i pobierania zasiłków opiekuńczych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 o kolejny tydzień. Rozporządzenie weszło w życie 27 kwietnia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – przedłużenie do 3 maja 2020

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy także po 26 kwietnia 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 oraz rodzicom dzieci do 16 lat mających orzeczenie o niepełnosprawności i do 18 lat, jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w czasie zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół, klubów dziecięcych oraz placówek pobytu dziennego w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu epidemii COVID-19, ale nie dłużej niż do 3 maja 2020 r.

Warto zauważyć, że nowe regulacje nie zmieniają dotychczasowych zasad korzystania z zasiłku opiekuńczego, który wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki, a żeby otrzymać świadczenie pracodawca lub zleceniodawca powinien otrzymać oświadczenie rodzica o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. W przypadku rodziców prowadzących działalność gospodarczą świadczenie przyznawane jest na postawie oświadczeń składanych w ZUS.

Przypominamy, że dodatkowy zasiłek nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Wkrótce rząd przedstawi kolejne decyzje dotyczące wprowadzenia po 4 maja dodatkowych form opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach oraz ewentualnego dalszego wydłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zobacz także: Tarcza antykryzysowa – ulgi i zwolnienia ZUS dla firm od 1 kwietnia

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa