3.07.2020 PPK

Kolejna faza PPK rozpoczęta


Od 1 lipca 2020 roku obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostały objęte firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników. W związku z pandemią koronawirusa te same terminy wprowadzenia PPK obowiązują także firmy z II fazy programu (50 – 249 pracowników). Jakie działania musza podjąć pracodawcy, aby przygotować uruchomienie PPK i ile mają na to czasu?

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych składa się z kilku etapów. Firmy objęte II i III fazą programu w pierwszej kolejności muszą zdecydować się na wybór instytucji finansowej. Umowa na zarządzanie PPK musi być podpisana najpóźniej 27 października 2020 r., natomiast umowa o prowadzenie PPK maksymalnie do 10 listopada 2020 r.

Wdrożenie PPK wiąże się także z wdrożeniem procesów administracji PPK i przygotowaniem do bieżącej obsługi programu.

Etapy wdrożenia PPK dla firm zatrudniających 20 – 249 pracowników:

 • LIPIEC – WRZESIEŃ 2020: Wybór instytucji finansowej wraz z kampanią informacyjną
 • WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020: Wdrożenie procesów administracji PPK
 • LISTOPAD 2020: Bieżąca administracja PPK

Wybór instytucji finansowej i kampania informacyjna

Pierwszy etap przygotowania wdrożenia PPK powinien się zacząć od wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do wyboru Instytucji Finansowej. Po podjęciu decyzji dotyczącej wyboru Instytucji i zawarciu umowy o zarządzanie PPK należy zrealizować kampanię informacyjną dla pracowników. Warto pamiętać o przygotowaniu niezbędnej dokumentacji tego procesu, co na pewno będzie przydatne w przypadku kontroli PIP. Ten etap kończy podpisanie umowy o prowadzenie PPK.

Wdrożenie procesów administracji PPK

W ramach tej fazy przygotowań firma powinna dostosować do PPK wewnętrzne procedury:

 • uwzględnić obowiązki informacyjne z zakresu PPK w ramach onboardingu i obsługi kadrowej
 • ustalić i wdrożyć proces obiegu dokumentów dotyczących PPK
 • określić sposób tworzenia list uczestników, rejestracji nowych uczestników i przetwarzania danych dotyczących deklaracji pracowników, tak aby przenieść odpowiednie dane na listy płac
 • ustalić zakres i sposób wymiany danych z instytucją finansową oraz potencjalnie wykorzystywanie systemów Instytucji Finansowej

Bieżąca administracja PPK

Końcowym etapem jest uruchomienie obsługi programu, czyli:

 • bieżąca rejestracja nowych uczestników oraz przetwarzanie danych dotyczących deklaracji
  pracowników
 • realizowanie procesu wypłaty transferowej
 • spełnianie obowiązków informacyjnych
 • weryfikacja 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia (przy złożonej deklaracji
  o obniżeniu wpłaty podstawowej pracownika)
 • naliczenie składek do PPK na listach płac
 • korekta składek do PPK m.in. w przypadku złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK
 • wymiana danych z Instytucją Finansową dotyczących PPK (13 plików w ramach
  Standardu rekomendowanego przez Grupę Projektową PPK)
 • ponowny autozapis co 4 lata – od 2023 r.

Zobacz także: Webinar: Efektywne wdrożenie PPK. Praktyczne informacje i przykłady

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie na etapie wdrożenia i bieżącej obsługi PPK.

Obsługa PPK


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa