13.09.2022 Prawo pracy

Kodeks pracy do zmiany – dodatkowe przerwy dla pracowników


Prace nad nowelizacją prawa pracy wciąż trwają. Jedną z proponowanych zmian jest zapewnienie pracownikom dodatkowych przerw w czasie pracy. Kto może najwięcej zyskać na zmianach?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją Kodeksu pracy mającą wdrożyć do polskiego prawa pracy unijne dyrektywy. Jedna z projektowanych zmian dotyczy przerw wliczanych do czasu pracy.

Dodatkowe przerwy w pracy – projekt przepisów

Projektowane przepisy Kodeksu pracy zakładają m.in. rozszerzenie dotychczasowych uprawnień pracowników dotyczących przerw wliczanych do czasu pracy.

Po wejściu w życie zmian pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy:

  • przekracza 9 godzin – zyskają jedną dodatkową przerwę wliczaną w czas pracy trwającą nie krócej niż 15 minut,
  • przekracza 16 godzin – zyskają dwie dodatkowe przerwy wliczane w czas pracy po 15-minut każda.

Zatem, według nowych regulacji pracownicy pracujący dłużej niż 8 godzin na dobę będą mogli skorzystać z jednej lub dwóch dodatkowych 15-minutowych przerw. Obecnie, każdy pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy pracownika przekracza 6 godzin, ma prawo do jednej przerwy wliczanej do czasu pracy trwającej nie krócej niż 15 minut.

Jeśli propozycje wejdą w życie pracownik pracujący dłużej niż 16 godzin na dobę będzie miał prawo do 3 przerw w pracy trwających przynajmniej po 15 minut, natomiast dwie przerwy będą przysługiwały pracownikowi wykonującemu zawodowe obowiązki powyżej 9 godzin dziennie.

Pracownicy pracujący w wymiarze 8 godzin na dobę, czyli 40 godzin tygodniowo, nie zyskają na zmianie przepisów, nadal będą mieli prawo do kodeksowej jednej 15-minutowej przerwy dziennie.

Nowe regulacje – obowiązek informacyjny

W nowelizacji Kodeksu pracy ustawodawca przewidział obowiązek informowania pracownika przez pracodawcę o przysługujących przerwach w pracy. Informacja taka ma być przekazywana pracownikowi w formie pisemnej maksymalnie w terminie 7 dni od daty dopuszczenia pracownika do pracy.

Do obecnych przepisów ma zostać też dodany zapis, według którego czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika będzie zaliczany do czasu pracy.

Przygotowywana przez resort pracy nowelizacja Kodeksu pracy najprawdopodobniej wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

To tyle w kwestii zmian, jednak obecne przepisy umożliwiają niektórym pracownikom skorzystanie z innych dodatkowych przerw. Jakich? Wyjaśniamy poniżej.

Sprawdź usługę: Rozliczanie czasu pracy (System RCP)

Dodatkowe przerwy – obecne regulacje

Według obecnych regulacji w pewnych sytuacjach pracownicy mogą skorzystać z innych przerw niż wspomniana powyżej kodeksowa 15-minutowa przerwa.

Dodatkowe przerwy to:

  • 5-minutowa przerwa dla osób pracujących przy komputerze przysługująca po każdej przepracowanej przed monitorem 1 godzinie,
  • 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy dla pracowników z niepełnosprawnością,
  • dwie 30-minutowe przerwy dla kobiet karmiących jedno dziecko piersią,
  • dwie 45-minutowe przerwy w pracy dla kobiet karmiących piersią więcej niż jedno dziecko,
  • maksymalnie 60-minutowa przerwa niewliczana do czasu pracy.

Przerwy dla kobiet karmiących piersią na wniosek pracownicy mogą być udzielane łącznie. Natomiast przerwa dla pracowników z niepełnosprawnością przewidziana jest na gimnastykę usprawniającą lub odpoczynek i wliczana jest ona do czasu pracy. Przerwa godzinna to z kolei przerwa niewliczana do czasu pracy, a jej udzielanie pozostaje wyłącznie w gestii pracodawcy.

Outsourcing kadr i płac – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa