29.06.2022 Prawo pracy

Kodeks pracy 2022: jak rozwiązać umowę na czas określony po 1 sierpnia?


Ustawodawca szykuje nowelizację kodeksu pracy zgodną z unijną dyrektywą. Projekt przepisów zakłada wprowadzenie obowiązku podawania przez zatrudniającego przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Co to oznacza dla pracodawcy?

Rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, będący efektem unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Nowe zasady rozwiązywania umów – jakie zmiany od sierpnia 2022?

Kluczową zmianą jest zobligowanie pracodawców do podawania przyczyny rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na czas określony. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy ma być sporządzane na piśmie, dzięki czemu pracownicy zyskają dodatkową podstawę do ewentualnego rozwiązania sporu na drodze sądowej. Podanie przyczyn rozwiązania umowy nie będzie jednak dotyczyć umów na okres próbny, a przyczyna wypowiedzenia umowy musi być rzeczywista i konkretna.

Co ważne, brak podania przyczyny wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub podanie nieprawdziwej przyczyny będzie skutkował przywróceniem pracownika do pracy. Będzie to możliwe, jeśli zwolniony pracownik wystąpi na drogę sądową, a sąd zdecyduje o jego przywróceniu do pracy i/lub wypłacie odszkodowania, przy czym ciężar udowodnienia zasadności wypowiedzenia spoczywa na pracodawcy.

Kwestia przywrócenia do pracy i/lub wypłaty odszkodowania ma być szczegółowo uregulowana. Mianowicie, osobie zwolnionej z pracy może przysługiwać przywrócenie do pracy, jednak, jeśli przed wydaniem orzeczenia upłynął czas trwania umowy lub czas trwania umowy wkrótce wygaśnie przywrócenie do pracy może zostać uznane za niewskazane. W wielu sytuacjach główną opcją więc nadal będzie odszkodowanie.

Obecnie w przypadku niezgodnego z przepisami wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracownikowi zwalnianemu przysługuje odszkodowanie w wysokości nie niższej niż wysokość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a podanie przyczyny wypowiedzenia umowy jest obligatoryjne właśnie w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony.

Nowelizacja kodeksu ma zacząć obowiązywać już 1 sierpnia 2022 r., jest to bowiem data, kiedy upływa termin wdrożenia dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Obecnie Sejm debatuje nad zmianami i końcowy kształt ustawy nie jest jeszcze znany.

Dowiedz się więcej: Kodeks pracy 2022 – ważne zmiany dla pracodawców i pracowników

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa