14.05.2021 Prawo pracy

Jak zorganizować szczepienia przeciw COVID-19 w zakładzie pracy?


17 maja 2021 r. ruszają pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. Do tej pory do programu zgłosiło się już ponad 740 firm. Rząd przygotował wytyczne dotyczące organizacji i realizacji takich szczepień z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie omówione w wytycznych dotyczących organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy.

Jak zgłaszać pracowników na szczepienia i kto może to zrobić?

Zakłady pracy od 4 maja mogą zgłaszać chęć udziału w programie szczepień pracowników. W tym celu firmy wypełniają formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W formularzu pracodawca zgłasza liczbę pracowników chętnych do przyjęcia szczepionki, ale bez podawania żadnych danych osobowych. Zgłaszać można pracowników, osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), członków ich rodzin, członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych oraz studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa).

Do programu szczepień w zakładach pracy mogą przystąpić następujące podmioty zgłaszające minimum 300 osób chętnych:

 • pojedynczy zakład pracy / pracodawca,
 • grupa pracodawców, np. grupa kapitałowa, z jednego budynku lub strefy przemysłowej, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
 • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
 • szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).

Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym przez firmę podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu, a zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie spełniające następujące warunki:

 • PWDL: w zgłoszeniu podajemy dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę),
 • Liczba zgłoszonych osób: 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).
 • Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

Wysłanie zgłoszenia przez formularz oznacza gotowość do zaszczepienia wpisanych pracowników we współpracy z wybranym PWDL. W przypadku dużej liczby zgłoszonych osób lub potrzeby uruchomienia szczepień w kilku lokalizacjach, data rozpoczęcia szczepień zależy od dostępności szczepionek.

Zadania organizacyjne po stronie uczestników procesu – kto i za co odpowiada?

Zakład pracy / pracodawca odpowiada za:

 • nawiązanie współpracy z PWDL, który przeprowadzi szczepienia,
 • zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (równoznaczne z gotowością do zaszczepienia zgłoszonych pracowników),
 • zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL),
 • pokrycie ew. dodatkowych kosztów jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne).

Zobacz także: Szczepienia przeciw COVID-19 w kosztach podatkowych

Wybrany podmiot wykonujący działalność leczniczą (PWDL) odpowiada za:

 • organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
 • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w SDS,
 • odpowiednie przechowywanie szczepionek,
 • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
 • sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień,
 • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie,
 • rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.

Przed przystąpieniem do szczepień należy zapewnić odpowiednie przygotowanie pracowników, czyli:

 • pracownicy powinni wypełnić wydrukowany wcześniej kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem;
 • na szczepienie pracownicy powinni przyjść w maseczce zasłaniającej usta i nos.

Uwaga: Pracownik, który ma już termin szczepienia w innym miejscu, ale termin szczepienia w zakładzie pracy jest szybszy, podlega szczepieniu w zakładzie pracy, a termin w innej placówce zostaje anulowany. Analogicznie, jeśli termin szczepienia w innym miejscu jest wcześniejszy niż termin szczepienia w zakładzie pracy, wówczas pracownik przystępuje do szczepienia w wyznaczonym punkcie, a nie w zakładzie pracy.

Zobacz także: Szczepienia przeciw COVID-19 – czy pracownikowi przysługuje dzień wolny?

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa