17.05.2021 Prawo pracy

Dzień wolny na szczepienie przeciw COVID-19 – projekt przepisów


Do Sejmu trafił projekt przepisów, zgodnie z którymi dzień sczepienia przeciw COVID-19 byłby dniem wolnym od pracy, także dla osób zatrudnianych na postawie umowy innej niż umowa o pracę.

13 maja 2021 r. w Sejmie złożony został projekt nowelizacji tzw. ustawy covidowej. Zgodnie z nowelą pracownikom przysługiwałby dzień wolny od pracy w dniu wykonania szczepienia przeciw koronawirusowi.

Projekt zakłada przyznanie pracownikom prawa do dnia wolnego od pracy w związku z wyznaczonym terminem szczepienia przeciw COVID-19, w tym także osobom zatrudnionym na podstawie umów innych niż umowa o pracę (umowa zlecenie).

Według projektu warunkiem otrzymania dnia wolnego od pracy ma być dostarczone pracodawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym szczepienie skierowanie z datą szczepienia (skierowaniem z przychodni lub ze strony e-pacjent).

Przypomnijmy, że obecnie pracodawca może, ale nie musi udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy na czas wykonania szczepienia przeciw COVID-19, wszystko zależy bowiem wyłącznie od dobrej woli podmiotu zatrudniającego.

Zobacz także: Szczepienia przeciw covid-19 podatkowym kosztem firmy

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa