3.12.2021 ZUS

Dziecko na kwarantannie – kiedy przysługuje zasiłek?


Prawo do zasiłku za opiekę nad dzieckiem przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, także w sytuacji, gdy dziecko zostanie objęte kwarantanną, izolacją lub placówka, do której dziecko uczęszcza zostanie niespodziewanie zamknięta. Nowe wytyczne zmieniają jednak nieco obowiązujące dotąd zasady.

29 listopada 2021 r. na stronie ZUS pojawiły się nowe wytyczne określające zasady przyznawania zasiłku za opiekę nad dzieckiem. Główna zmiana dotyczy zasiłku wypłacanego w razie sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, zwłaszcza w sytuacji zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka.

Opieka nad zdrowym dzieckiem, a zamknięcie placówki lub kwarantanna

Według najnowszych wytycznych zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przez maksymalnie 60 dni kalendarzowych w sytuacji, gdy dowiedzieli się oni w terminie krótszym niż 7 dni o:

  • nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, w tym także zamknięciu nie tylko całej placówki, ale np. klasy lub grupy, w której jest dziecko.

Warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego w powyższym przypadku jest ponadto brak innych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które są w stanie zapewnić opiekę dziecku w tym czasie.

Prawo do zasiłku opiekuńczego mają też rodzice, których dzieci zostały poddane kwarantannie lub izolacji domowej, także z powodu COVID-19. Taka izolacja lub kwarantanna przez ZUS traktowana jest na równi z chorobą dziecka, zatem wymiar zasiłku w takim przypadku jest taki sam jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem i zależy od wieku i/lub stopnia niepełnosprawności dziecka.

Zasiłek za opiekę nad dzieckiem chorym

Prawo do zasiłku za opiekę nad dzieckiem przysługuje także rodzicom, którzy muszą zaopiekować się dzieckiem chorym. Warunkiem wówczas jest wystawienie przez lekarza zaświadczenie lekarskiego.

Zasiłek za opiekę nad dzieckiem chorym można pobierać w danym roku kalendarzowym nie dłużej niż przez:

  • 60 dni – jeśli opieki wymaga chore dziecko w wieku do 14 lat (także z niepełnosprawnością),
  • 14 dni – jeśli opieki wymaga chore dziecko w wieku powyżej 14 lat,
  • 30 dni – jeśli opieki wymaga chore dziecko z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.

Ponadto, istotnym dla rodziców warunkiem pobierania zasiłku za opiekę nad dzieckiem chorym w wieku do 2 lat jest przysługiwanie tegoż zasiłku nawet w sytuacji, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę, a za innych członków rodziny uważa się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, z wyłączeniem:

  • osób chorych;
  • osób, które pozostają niesprawne fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek;
  • osób prowadzących gospodarstwo rolne;
  • pracowników odpoczywających po pracy na nocnej zmianie;
  • osób prowadzących działalność pozarolniczą;
  • osób niezobowiązanych do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku, gdy odmawiają one tej opieki.

Dowiedz się więcej: Zmiany w zasiłkach od stycznia 2022 roku

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa