1.04.2020 ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony


Dodatkowy zasiłek przysługujący rodzicom na opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub podobnej placówki został wydłużony o kolejne 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje i na jakich zasadach

1 kwietnia 2020 roku pakiet ustaw antykryzysowych wszedł w życie. Jedna z przyjętych zmian dotyczy zasiłku opiekuńczego, który od 26 marca 2020 roku:

  • podlega wydłużeniu o kolejne 14 dni,
  • przysługuje rodzicom, których dzieckiem opiekuje się niania albo dzienny opiekun (zawarta umowa uaktywniająca).

Wydłużenie okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie dotyczy ubezpieczonego w ZUS rodzica opiekującego dzieckiem do lat 8, które nie może uczęszczać do żłobka, przedszkola lub szkoły z powodu zamknięcia tych placówek w związku z pandemią koronawirusa. Dodatkowe świadczenie przysługuje także rodzicom, którzy z powodu COVID-19 nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem do lat 8, ale zawarli umowę uaktywniającą z nianią lub dziennym opiekunem.

Zasiłek opiekuńczy nie został rozszerzony na rodziców dzieci do 12. roku życia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na podstawie złożonego u pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Jeśli pracownik już złożył takie oświadczenie nie ma konieczności składania go ponownie. Okres wypłaty zasiłku zostanie automatycznie wydłużony o kolejne 14 dni.

Samozatrudnieni składają oświadczenie bezpośrednio w ZUS.

Ponadto, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do 60 dni ogólnego zasiłku opiekuńczego przysługującego w danym roku kalendarzowym.

WAŻNE! Dodatkowe świadczenie na opiekę nad dzieckiem w rozszerzonym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, ale nie dotyczy sytuacji, gdy jeden rodzic pozostaje bezrobotny lub korzysta z urlopu wychowawczego lub rodzicielskiego.

Koronawirus – zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Wprowadzone zmiany w związku z koronawirusem przewidują ponadto przyznanie od 26 marca 2020 r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego także ubezpieczonym w ZUS rodzicom dzieci niepełnosprawnych:

  • do 16 lat – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • oraz ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom niepełnosprawnych osób pełnoletnich zwolnionych z obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą, w przypadku zamknięcia w wyniku pandemii szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej oraz placówki pobytu dziennego, do której uczęszcza osoba niepełnosprawna.

Zobacz także: Termin wdrożenia PPK przesunięty o 6 miesięcy

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa