Příroda za to stojí
6.11.2020 ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przywrócony


Od 9 listopada nauką zdalną zostają objęci także uczniowie klas I-III. W związku z tym rząd zdecydował o ponownym uruchomieniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Znaczny wzrost liczby zachorowań na Covid-19 w Polsce w ostatnich tygodniach spowodował, iż rząd zdecydował o objęciu od poniedziałku 9 listopada nauką zdalną również uczniów najmłodszych klas. Żłobki i przedszkola nadal będą jednak działać.

W efekcie nowych zarządzeń wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy, z którego skorzystać będzie można w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie na poprzednio obowiązujących zasadach, czyli:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8, jeśli ich szkoła lub inna placówka zostały zamknięte,
  • opiekunom dzieci niepełnosprawnych:

– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli:

  • szkoła, przedszkole, żłobek lub klub dziecięcy, do którego uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna zostały zamknięte z powodu COVID-19
  • w/w placówki nie mogą zapewnić opieki w związku z czasowym ograniczeniem ich działania w związku z koronawirusem
  • w/w placówki są otwarte tylko w ograniczonym zakresie

Zobacz także: Kwarantanna – już nie trzeba dostarczać pracodawcy zaświadczenia z sanepidu

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa