25.05.2020 Prawo pracy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 24 maja 2020


Według obecnie obowiązujących przepisów dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 24 maja miał zostać ograniczony. Zgodnie z zapewnieniami rządu i ZUS zostanie jednak przedłużony na dotychczasowych zasadach do 14 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z nowelizacjami przepisów tarczy antykryzysowej prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 24 maja przysługiwać miałoby tylko osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnymi:

  • rodzicom zwolnionym z wykonywania pracy i funkcjonariuszom zwolnionym od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • rodzicom, którzy osobiście sprawują opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania epidemii COVID-19,
  • rolnikom, którzy będą zmuszeni do osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W nowelizacji tarczy nie znalazły się regulacje mówiące o prawie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8, czyli rodzice, którzy do tej pory pobierali takie świadczenie, straciliby do niego prawo już od 25 maja 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci do lat 8

Zgodnie z zapowiedziami rządu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach, więc także dla rodziców dzieci do lat 8, zostanie jednak wydłużona do 14 czerwca 2020 r. Odpowiedni przepis ma się znaleźć w najnowszej wersji tarczy antykryzysowej. Do czasu wejścia w życie nowych regulacji ZUS będzie wypłacał zasiłek w sposób nieprzerwany.

Zasiłek opiekuńczy a otwarcie żłobków i przedszkoli

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i ZUS, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom, którzy mimo otwarcia części żłobków i przedszkoli, podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Zobacz także: Przestój kodeksowy i przestój ekonomiczny – zastosowanie

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa