10.07.2020 Prawo pracy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 12 lipca


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o przedłużeniu zasiłku dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli z powodu COVID-19. Ze świadczenia będzie można skorzystać do 26 lipca 2020 r.

Zasiłek przysługuje zarówno w przypadku zamknięcia placówki opiekuńczej w związku z pandemią koronawirusa, jak i w sytuacji, kiedy mimo otwarcia placówki rodzic podejmie decyzję o nieposłaniu do niej dziecka.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do lat 8
  • do lat 16 lat, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do lat 18, jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% kwoty wynagrodzenia rodzica.

Zobacz także: 5 kluczowych korzyści systemu RCP

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa