Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
27.12.2021 ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 stycznia 2022 roku


W okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 do szkół powraca nauka zdalna a wraz z nią dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany w czasie sprawowania opieki na dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wprowadzony na czas nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich i przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci, w tym także dzieci i osób z niepełnosprawnością, w wieku:

  • do 8 lat,
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia może pobierać jeden z rodziców, w sytuacji, gdy drugi rodzic, niania lub opiekun dzienny nie mogą zapewnić dziecku opieki w tym czasie (także w przypadku ograniczonego funkcjonowania placówek, do których uczęszcza dziecko). Ponadto, świadczenia nie wlicza się do limitu dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.

Warunkiem otrzymania dodatkowego zasiłku na opiekę nad dzieckiem jest złożenie oświadczenia o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole (osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę i umów zlecenia składają oświadczenie do swojego płatnika składek, a osoby prowadzące działalność gospodarczą pozarolniczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi taką działalność składają oświadczenie bezpośrednio w ZUS, na przykład korzystając z systemu PUE ZUS).

Zobacz również

Dziecko na kwarantannie – kiedy przysługuje zasiłek?


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa