18.08.2020 Podatki

Dodatek solidarnościowy tylko do końca sierpnia


Pracownicy, którzy stracili pracę w związku z pandemią COVID-19 tylko do 31 sierpnia 2020 mogą złożyć do ZUS wniosek o wypłatę dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy to świadczenie w wysokości 1400 zł przysługujące osobom, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca rozwiązał umowę za wypowiedzeniem lub ich umowa na czas określony wygasła. Aby otrzymać dodatek w 2020 roku należy podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez co najmniej 60 dni łącznie.

Świadczenie zostało wprowadzone w czerwcu 2020 na okres 3 miesięcy. Dodatek przysługuje za miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Dotychczas ZUS wypłacił świadczenia dla ponad 185 tysięcy osób na łączną kwotę przekraczającą 250 mln złotych.

Zobacz także: Dodatek solidarnościowy – kogo obejmie?

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa