9.06.2020 Prawo pracy

Dodatek solidarnościowy – kogo obejmie?


Dodatek solidarnościowy to nowa forma pomocy dla pracowników, którzy stracili pracę po 15 marca 2020 roku. Kto będzie uprawniony do otrzymania 1400 złotych przez okres 3 miesięcy?

Sejm przyjął projekt ustawy o tzw. dodatku solidarnościowym dla pracowników, którzy stracili pracę z powodu pandemii koronawirusa. Świadczenie wyniesie 1400 zł miesięcznie i będzie przysługiwało w okresie 1 czerwca – 31 sierpnia 2020 roku pracownikom, którzy byli zatrudnieni na umowę o pracę.

Dodatek solidarnościowy – najważniejsze informacje:

  • Wysokość świadczenia: 1400 złotych brutto miesięcznie
  • Okres, w którym świadczenie będzie przyznawane: 1 czerwca – 31 sierpnia 2020
  • Świadczenie nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym
  • Pieniądze będą przekazane przez ZUS uprawnionym osobom na rachunek bankowy w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia przez osobę składającą wniosek wszystkich niezbędnych informacji

Kto może otrzymać dodatek solidarnościowy?

Świadczenie będzie przyznawane osobom, które były zatrudnione na umowę o pracę i które po 15 marca 2020 roku straciły zatrudnienie w wyniku:

  • Wypowiedzenia umowy o pracę
  • Wygaśnięcia umowy z upływem czasu, na który była zawarta

Warunkiem otrzymania pomocy jest podleganie przez pracownika w 2020 roku ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 90 dni.

Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych

Świadczenie obejmie także osoby przebywające na zasiłku dla bezrobotnych, jednak w okresie pobierania dodatku solidarnościowego zostanie zawieszona wypłata zasiłku dla bezrobotnych. Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych, którym zostanie przyznane świadczenie solidarnościowe, będą miały obowiązek poinformowania o tym fakcie właściwego urzędu pracy.

Obecnie ustawa została skierowana do dalszych prac w Senacie.

Zobacz także: Biznes post-COVID-19 – zapraszamy do wypełnienia ankiety

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa