18.11.2020 Podatki

Dłuższy termin na zapłatę PIT dla firm dotkniętych przez pandemię


Ministerstwo finansów przedstawiło projekt przedłużający o pół roku termin przekazywania zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku dochodowego przez podatników najbardziej poszkodowanych przez pandemię COVID-19.

Obowiązek dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek na mikrorachunek podatkowy dotyczy płatników składek, w tym przedsiębiorców, także tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z pandemią terminy przekazywania zaliczek były przesuwane dwukrotnie: w marcu i czerwcu br., teraz planowana jest kolejna zmiana.

Przedłużenie terminów – jakie zaliczki?

Obecnie minister finansów proponuje kolejne przedłużenie terminów na zapłatę zaliczek PIT i na zryczałtowany podatek, a dokładniej zaliczek dotyczących:

 • podatku dochodowego od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy,
 • podatku dochodowego od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz od dochodów/przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Jakie terminy?

Projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zakłada przedłużenie terminów na wpłatę zaliczek:

 • dla podatku pobranego przez płatników w październiku 2020 r. do 20 maja 2021 r.
 • dla podatku pobranego przez płatników w listopadzie 2020 r. do 20 czerwca 2021 r.
 • dla podatku pobranego przez płatników w grudniu 2020 r. do 20 lipca 2021 r.

Kogo obejmie rozporządzenie?

Nowe rozporządzenie ma objąć wyłącznie płatników i podatników dotkniętych negatywnymi konsekwencjami z powodu COVID-19, prowadzących na 30 września 2020 r. rodzaje działalności wymienione w treści rozporządzenia, w tym obejmie m.in.:

 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • działalność obiektów sportowych,
 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • sprzedaż detaliczną odzieży prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,
 • działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej.

Nie wszystkie rodzaje działalności, które poniosły straty z związku z wprowadzonymi restrykcjami i obostrzeniami zostały jednak ujęte w treści nowego rozporządzenia. Z możliwości przedłużenia terminów wpłat zaliczek nie skorzystają bowiem na przykład hotele, kluby filmowe oraz kina, które zmuszone jednak zostały do czasowego zawieszenia działalności lub jej znacznego ograniczenia.

Oto lista kodów PKD działalności uprawnionych do skorzystania z przedłużenia wymieniona w projekcie rozporządzenia: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Zi96.04.Z.

Zobacz także: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przywrócony

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa