11.05.2020 Wynagrodzenia

[Czechy] Zmiany w potrąceniach – ulga podatkowa i prawo do odprawy


24 kwietnia 2020 r. w życie weszła nowa ustawa nr 191/2020, która m.in. doprecyzowuje procedurę zajęcia ulgi podatkowej i odprawy.

Czechy

Ulga podatkowa ma długą historię, a procedura potrąceń zawsze była przedmiotem dyskusji. Prawo nie wspominało o uldze podatkowej w kontekście procedury potrąceń. Dlatego też stosowano się do wyroków sądów, które nie były prawnie wiążące, ale generalnie zalecano ich przestrzeganie. Do 23 kwietnia 2020 r. ulga podatkowa nie stanowiła części wynagrodzenia netto podlegającego zajęciu, jednak możliwe było jej uwzględnienie w piśmie/ nakazie o „innym roszczeniu pieniężnym”. W takim przypadku pracodawca miał obowiązek odliczyć ulgę podatkową w pełnej wysokości. Powyższa ustawa całkowicie wyłącza ulgę podatkową z zajęć. Ponadto przepis przejściowy nakazuje sądom unieważnienie wcześniej wydanych nakazów o zajęcie ulgi podatkowej nawet bez wniesienia wniosku o ich uchylenie.

Procedura dotycząca odprawy została zmodyfikowana w pod koniec 2016 r., kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku stwierdził, że odprawę rozpatruje się jako szereg wynagrodzeń wypłacanych „ex ante”. W zasadzie obecnie procedura ta została wprowadzona do ustawodawstwa, zgodnie z którym potrącenia z wynagrodzenia obliczane są oddzielnie dla każdej wielokrotności średnich zarobków, na podstawie których ustalono kwotę odprawy. Założyć więc można, że nowy przepis wprowadzi zamieszanie w kwestii sposobu dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, jako że nie ustanowiono jednej konkretnej procedury.


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa