30.06.2020 Prawo pracy

[Czechy] Umorzenie ubezpieczeń społecznych dla małych pracodawców


30 czerwca 2020 r. W zbiorze przepisów opublikowano nową ustawę, która umarza ubezpieczenie społeczne, którą pracodawca jest zobowiązany zapłacić swoim pracownikom na okres od czerwca do sierpnia 2020 r.

CZECHY

To tylko umorzenie ubezpieczenia społecznego, a nie ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z brzmieniem ustawy, nie ma potrzeby składania żadnego wniosku, pracodawca musi poprawnie ocenić, czy powstaje prawo do umorzenia (obniżenia) ubezpieczenia i będzie musiał dokonać tego samodzielnie. Instytucje państwowe będą mogły same zweryfikować spełnienie określonych warunków. Kontrola końcowa powinna być przeprowadzana w ramach standardowej kontroli przeprowadzanej przez czeski Urząd Ubezpieczeń Społecznych, która odbywa się regularnie co około 3 lata.

Pełna treść artykułu w wersji angielskiej


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa